Huis Daman: Restauratie historisch pand in eigentijds ontwerp

Huis Daman, Gent

Gelaagd. Zo kan je de geschiedenis van Steen Daman het best omschrijven. Het pand in de Gentse binnenstad draagt sporen die teruggaan tot de veertiende eeuw. Reken je de oostelijke tuinmuur mee, dan zit je zelfs in de tiende eeuw.
De middeleeuwse uitstraling heeft het te danken aan een grondige gevelreconstructie in de negentiende eeuw. In de jaren 60 zijn er nog enkele koterijen en garages bijgekomen. De uitdaging voor aNNo: de grandeur van weleer integreren, rekening houdend met het wooncomfort van vandaag. Een van onze eerste ontwerpen.

Hedendaags comfort & conservatie gevel


Een huis dat geschiedenis uitademt in het midden van de stad Gent. Plus een bouwheer met een hart voor erfgoed en een klare visie. Daar krijgen we bij aNNo energie van. Wat gaan we behouden? Wat renoveren en welke elementen zijn een restauratie waard? 

Vertrekken doen we zoals steeds vanuit historisch onderzoek. En dat brengt meteen duidelijkheid. Het gebouw is grotendeels zestiende-eeuws, maar ziet er middeleeuws uit door de reconstructie van de (middeleeuwse) gevel in de negentiende eeuw. Wat vooral in het oog springt, zijn de galerijen aan weerszijde van de tuin. Die krijgen opnieuw een glansrol. Samen met de opdrachtgever werken we een gedetailleerd masterplan uit, rekening houdend met de financiering en de erfgoedpremies. 

Restauratie in drie fases


Eerst optimaliseren we het hedendaagse wooncomfort. Met respect voor de negentiende-eeuwse ruimtelijkheid integreren we een nieuwe keuken en badkamer. 

In de volgende fase conserveren en herstellen we de negentiende-eeuwse grandeur van zowel exterieur als interieur. Zo hebben we het dak opnieuw bedekt met leien, de voorgevel in natuursteen gestabiliseerd en gereinigd en plaatselijk hersteld en hoogwaardige technieken met zorg in het interieur aangebracht. 

In de laatste restauratiefase herwaarderen we de stadstuin en pakken we de annexen aan. Je kent het wel: wat een upgrade is voor de ene generatie, is voor de andere een doorn in het oog. Voor Steen Daman is dat de uitbouw van de jaren 60. De galerijen aan weerszijde van de tuin spreken dan wel tot de verbeelding. Uit ons bouwhistorisch onderzoek blijkt dat deze rondom liepen. En dus oorspronkelijk met elkaar verbonden waren. 

Historische kernwoning verbinden met de tuin


De uitdaging ligt hier voor de hand: die verbinding opnieuw herstellen. En ook de connectie tussen de historische kernwoning met de tuin. Het resultaat? Een tuinkamer als eigentijdse interpretatie van de galerij. Een vier meter hoog glazen volume in witgelakt stalen schrijnwerk dat organisch versmelt met de bestaande galerijen. 

Niet alleen stijgt zo het wooncomfort, de tuinkamer krijgt eveneens een thermische functie als aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR). Het dak van het nieuwe volume geeft schaduwwerking en wordt ingericht als groendak. Een geslaagde combinatie van ecologie, erfgoed en eigentijds ontwerpen.


foto's realisatie door Barbara Joseph