Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis: symbiose tussen erfgoed en ontmoeting

Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis, Maldegem

Het Oud Schepenhuis en het naburige Oud Stadhuis in Maldegem delen een turbulente geschiedenis. Beide beschermde panden vinden elkaar nu definitief in een herbestemming tot publieke ruimte. Dat het zal bruisen van leven staat nu al als een paal boven water.


Herbestemming met ontmoeting als rode draad


Even terug in de tijd. In 1525 wordt het Oud Schepenhuis opgetrokken voor het bestuur van het Ambacht Maldegem. De taken nemen toe en in 1653 krijgt het Schepenhuis versterking van het Oud Stadhuis. Door de eeuwen heen kennen de gebouwen verschillende functies: schepenhuis met raadzaal, herberg, café, gemeentehuis, tekenacademie, bibliotheek … Ontmoeting vormt steeds de rode draad. En dat blijft ook vandaag nog zo.

Samenwerken als sleutel


De nieuwe plannen van de bouwheer zijn niet min. Alle dorpsversterkende functies moeten hier opnieuw onderdak vinden. Een complex programma en dus een kolfje naar de hand van aNNo. Samen met de afdeling Onroerend Erfgoed stellen we een beheersplan op en een herbestemmingsstudie. Daarnaast putten we noodzakelijke inzichten uit vooronderzoeken, materiaal-technisch- en kleuronderzoek, archeologisch vooronderzoek en het uitvoeren van punctuele ontmantelingen.

Heldere communicatie is zoals steeds de sleutel en die ondersteunen we met plannen, maquettes en 3D-visualisaties.

aNNo’s grondige aanpak legt geen windeieren. Het advies van het erfgoedcomité is uitermate positief: “Het voorliggende omvangrijke dossier is van een indrukwekkend gehalte.”

Draagkracht van erfgoed maximaliseren


De grootste uitdaging in dit project is de volledige onderkeldering van de bestaande panden. Hier worden de nodige technieken, bergruimten en sanitair in onder gebracht waardoor de historische kamerstructuur bovengronds bewaard blijft. 

De onderkeldering en de overkapping van de binnenkoer is bepalend. Door deze structurele ingreep gaat het nieuwe pand een boeiende toekomst tegemoet met behoud van de beleving van het erfgoed. Multifunctioneel en flexibiliteit zijn belangrijke sleutelwoorden. En ook toegankelijkheid want door het uitvlakken van niveauverschillen en de integratie van de lift zijn zo veel mogelijk ruimtes toegankelijk voor mindervaliden.

Tien skeletten opgegraven


Nog een anekdote om af te ronden. Tijdens het archeologisch vooronderzoek worden tien skeletten opgegraven. Niet zo uitzonderlijk aangezien de panden naast een begraafplaats liggen. Maar vermoedelijk is dit nog maar het topje van de ijsberg en zullen er tijdens de uitgraving van de kelder meerdere opduiken. To be continued, dus.