Beschermd klooster als kloppend hart van Meer

Klooster Meer, Meer

Een beschermde kloostersite krijgt na vele jaren een tweede leven. Tegelijkertijd blaast deze herbestemming nieuw leven in de kern van het Kempense dorp Meer. Erfgoed met een plus, meer moet dat niet zijn.

Wonen en ontmoeten in een beschermd klooster


In 1879, volle schoolstrijd, wordt in de Mussenakker in Meer de eerste steen van een katholieke school gelegd. Door de jaren heen komen er stelselmatig gebouwen bij: een klooster in 1900, een huishoudschool in 1908 en een parochiezaal in 1927. Daarna volgen de gebouwen elkaar in sneltempo op. De vijf eerste gebouwen zijn vandaag beschermd als monument en ook de omgeving is beschermd als dorpsgezicht. 

Ontwerp met coherent verhaal


De site is een begrip in de omgeving maar staat al enkele jaren leeg tot enkele enthousiaste dorpsbewoners de krachten bundelen. vzw Klooster Meer wil koste wat het kost nieuw leven blazen in de site. Het moet opnieuw de spil van het dorp worden. Samen met een sociale huisvestingsmaatschappij de Noorderkempen krijgen ze het erfpacht en coördineren ze de herbestemming. Teamwork zoals het hoort. Ze halen aNNo aan boord voor de restauratie en herbestemming van de waardevolle monumenten. DAS-architecten tekenen het ontwerp voor de sociale woningen en D+A voor de buitenaanleg. 

Veel partners betekent ook veel wensen. Grootste uitdaging is om deze op één coherente lijn te krijgen. Om ontmoeting, werkgelegenheid, verenigingsleven, toerisme enzovoort in één verhaal samen te brengen.  

Van volledige site tot luifel


aNNo staat niet alleen in voor de restauratie en het in ere herstellen van de vijf historisch waardevolle gebouwen, ook de herwaardering van de landschappelijke kwaliteiten nemen we mee in ons ontwerp. Met de rode draad ‘ontmoeten’ in ons achterhoofd creëren we een nieuw dorpsplein. Ook andere dorpsfuncties als de polyvalente ontmoetingsruimte, B&B, naaiatelier, kantoren, winkel voor streekproducten integreren we in ons ontwerp.

Eerste stap is de restauratie van de gevels, daken en reconstructie van het houten schrijnwerk met integratie van dubbel monumentenglas. Daarnaast restaureren en herinterpreteren we het interieur van de voormalige feestzaal en breiden deze uit met een compacte kern. De bestaande luifels op de koer geven we een hedendaagse interpretatie.

De eerste fase van de werken is zo goed als rond. Binnenkort hervindt de kloostersite zijn aloude roeping als plek voor collectief wonen en ontmoeten. Een toekomst die het tegemoet gaat dankzij de constructieve samenwerking tussen de verschillende partners.  


video door Moonshot