Herbestemming klooster Broeders van Liefde

Klooster Broeders van Liefde, Leuven

In de Leuvense Accosite – van de voormalige drukkerij Acco – werd al een tijdje geen geschiedenis meer geschreven. Tot projectontwikkelaar ION zijn schouders onder het ontwikkelingsgebied zet en het omdoopt tot Burenberg. aNNo maakt samen met BUUR het masterplan op en neemt de herbestemming van het historische klooster Broeders van Liefde op zich. Een hedendaagse interpretatie van een klooster.

In den beginne: drie burgerwoningen


In de achttiende eeuw kopen de zusters der armen drie oude burgerwoningen Schildeken, Grimbergen en Biehal in de Brusselsestraat. Ze weten wat ze willen en starten stapsgewijs met een renovatie. Zo maken ze wat deuropeningen tussen de verschillende panden en ze breiden uit met twee nieuwe vleugels en een grandioze kapel. Het typische klooster met ommuurde binnentuin is eindelijk compleet. Begin twintigste eeuw maken de zusters plaats voor de Broeders van Liefde die er een ‘bezigheidstehuis’ in onderbrengen. Ook studenten zijn welkom. 

Herbestemming van klooster naar gemengde woonfunctie


Grootste uitdaging voor aNNo: de identiteit van het klooster in ere herstellen én tegemoetkomen aan een divers eisenpakket. De herbestemming omhelst immers vele functies die het gebouw door de eeuwen heen gekend heeft. Dus zowel wonen, zorgen, werken  als studeren. Of met andere woorden: een eigentijdse interpretatie van een klooster. 

Het herbestemmingsproject waar aNNo vandaag zijn schouders onder zet, is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen projectontwikkelaar ION, de dienst Stedenbouw en dienst Onroerend Erfgoed van de stad Leuven.  

Vernieuwen om te verbeteren


We kiezen voor een combinatie van nieuwbouw en behoud. De karakteristieke eigenschappen van de kapelvleugel en de burgerwoningen met hun hoge plafonds behouden en restaureren we.

De westelijke en oostelijke vleugel vervangen we door nieuwbouwmodules met gelijkaardige positie en volume als hun voorgangers. 

Onze motivatie? Vernieuwen om te verbeteren. Zo zijn de nieuwe volumes niet enkel conform de huidige regelgeving, ze vervullen nog een extra functie. Door hun vorm versterken ze de volumes die behouden blijven. Ze sluiten er subtiel op aan en zetten zo de uitstraling van historische panden nog meer in de verf. Concreet voorbeeld? We zetten de nieuwe vleugel wat schuiner zodat het historische gedeelte beter tot zijn recht komt. Dat effect krijg je ook bij het aanzicht vanop de Brusselsestraat. De nieuwe volumes omlijsten als het ware het achttiende-eeuwse gedeelte.

Beslotenheid kapel versus openheid horeca


Ook de kapel aan de andere kant van de binnentuin restaureren we. De bedoeling is om hier een horecazaak in onder te brengen. Grootste uitdaging hier: hoe verzoen je de beslotenheid van een kapel met de openheid van de horeca? Onze aanpak: onder de typerende glas-in-loodramen brengen we voldoende openingen aan en vergroten zo het contact met de buitenwereld. De overgang tussen de beslotenheid van de kapel en de openheid van het omliggende groen lossen we op door een verhoogd terras. 

Alternatieve woonvormen


Wonen, zorgen, werken en studeren. De herbestemming omarmt op organische manier deze functies, telkens met een hint naar vroeger. 

Zo nemen de Broeders van Liefde opnieuw hun intrek in een van de vleugels. Zij krijgen een twintigtal zorgkamers en een zorgkruispunt. Verder komt er een vleugel voor studentenhuisvesting. In de vleugel rondom de kapel komen coliving-units.

En de drie voormalige burgerwoningen? Die delen we op in appartementen, kleine kantoorruimtes en coliving-units. Net waar een jong publiek naar op zoek is: een betaalbare woning met voldoende ruimte voor privacy én een gemeenschappelijke plek. En zo knipoogt deze woonvorm naar het klooster waar de paters vroeger leefden: in een gemeenschap elk met een aparte kamer. Het verhaal is rond.


Visualisaties door Make Me