Huis Van Hamme: monumentaal wonen in historisch hart Brugge

Huis van Hamme, Brugge

Een classicistisch herenhuis opnieuw in ere stellen tot een hedendaags woonpaleis. En dat in het historische hart van erfgoedstad bij uitstek: Brugge. Een kolfje naar de hand van aNNo. Eentje met verschillende lagen. 

Een negentiende-eeuws herenhuis en aanpalende panden herbestemmen, restaureren en uitbreiden tot een meersgezinswoning met acht appartementen en twee eengezinswoningen. De eisen van de stad Brugge zijn niet min. Terecht want het beschermde pand ligt op het Sint-Maartensplein en is geflankeerd door het Europacollege, de Sint-Walburgakerk en de Verversdijk. Kortom een plek die geschiedenis uitademt. aNNo haalt alles uit de kast om het Brugse stadbestuur mee te nemen in hun ontwerp: gedetailleerde maquettes, visualisaties en diverse voorstellen maken hun verhaal af. 

Van woonpaleis tot school


De oorsprong van dat verhaal ligt in 1861. Bouwheer Franciscus Van Hamme laat een stadspaleis met internationale allures optrekken. Decennia later volgt de ene aanpassing de andere op. Zo komen er in de negentiende eeuw enkele bijgebouwen achteraan bij en wordt de koetsdoorgang verlengd. In de jaren 70 van de twintigste eeuw moet een historische aanbouw plaatsmaken voor een conciërgewoning. In 1983 volgt de meest drastisch ingreep: de site wordt verbouwd tot school. 

Herstel historische ruimtewerking


aNNo duikt terug in de geschiedenis. Zo verdiepen we ons in de voorgaande verbouwingsingrepen. Dit laat ons toe om niet-historische elementen los te laten. In de plaats hiervan concentreren we ons op het herstel van historische ruimtewerking. We botsen op eerder genomen ontwerpbeslissingen en die leggen waardevolle sporen bloot: houten vloeren, bouwsporen van de gevel, dichtgemaakte openingen ... Ook het gespecialiseerd materiaal-technisch onderzoek, uitgevoerd door een studiebureau versterkt ons restauratievoorstel. 

De intact gebleven interieurelementen restaureren we. Zo herbergt het gebouw vandaag nog steeds enkele authentieke salons, waarvan een muziekkamer bekleed is met Mechels leder. Voor het schrijnwerk grijpen we terug naar negentiende-eeuwse vormgeving. We tekenen voor een puur design met respect voor de historische elementen. De marmeren inkomhal, statige moulures en paneeldeuren met gouden klinken onthullen een stukje van de rijke geschiedenis.

Accent op authentieke en historische elementen


Op het niveau van de site verwijderen we de nieuwe volumes. Zo leggen we opnieuw het accent op de symmetrie van de achtergevel van het monument. Achteraan komen twee nieuwbouwwoningen, geïnspireerd op de historische figuur van een herenhuis met achterliggende koetswoning. Een nieuw aangelegde gemeenschappelijk tuin verbindt deze twee woningen met het herenhuis en biedt ruimte aan een half-ondergrondse parkeergarage. 

Naast het herenhuis vervangen we de conciërgewoning door een nieuwbouw. Een ingreep met een plus. Want elk appartement kan nu uitgebreid worden met een aparte buitenruimte. Kortom, het concept is geënt op het historische plan maar de architectuur is hedendaags. 

Gevel met glamour


Maar de meest in het oog springende verwezenlijking is de gevel. Tot vóór de werken was die wit. Materiaal-technisch onderzoek legt een rijkelijk gedecodeerde gevel bloot, passend bij het internationale en prestigieuze karakter van de handelsman Van Hamme. Te waardevol om er niets mee te doen. Gelukkig denkt de bouwheer er hetzelfde over en krijgen we groen licht om de originele kleurstelling terug in ere te herstellen. De gevelrestauratie is een parel op zich. De gepleisterde voorgevel met natuurstenen elementen is overwegend in een donkere blauwe hardsteen kleur geschilderd, de vlakke geveldelen op de eerste verdieping in een lichtbeige tint. We gebruiken bewust twee soorten verf: olie- en kalkverf. Deze combinatie geeft een bijzonder lichtspel doordat beide soorten op een andere manier reflecteren. 

Klaar voor de toekomst


Een modern wooncomplex vraagt om technieken die de tand des tijds doorstaan: thermische isolatie, akoestisch verhoogd comfort, nieuwe technische uitrusting... Het project kiest volop de kaart van duurzame energie door onder meer te werken met zonnecollectoren en warmtepompen. Daarnaast komen er ook elektrische laadpalen. 

En zo herrijst uit deze site opnieuw een hedendaags stadspaleis waarbij authentieke en historische elementen volledig tot hun recht komen. Dit resultaat is te danken aan de constructieve samenwerking met verschillende partners: een gedreven projectontwikkelaar die de meerwaarde van restauratie omarmt en een ambitieuze aannemer die het paleis de toekomst in loodst. 


3D visualisaties door Reelsoon