Erfgoeddiner #1: het geheugen als ontwerpatelier

Erfgoeddiner #1, Leuven

"De geschiedenis van landschappen en plekken, van bouw- en ontwerptradities, van materialen en ideeën vormt het referentiekader voor nieuwe ontwerpen" was de scherpe intro voor de projectoproep voor de Biënnale van Venetië door het Vlaams architectuurinstituut. 

Tafelen en erfgoed


aNNo verkent de stelling van het VAi door de organisatie van het erfgoeddiner. Het diner wordt georganiseerd aan een specifiek ontworpen tafel en een samengesteld servies. Het servies is referent aan courante fysieke interventies in de monumentenzorg zoals reconstructie, herstel, vernieuwing, vervanging, behoud, etc., en vormt de achtergrond voor de gesprekken van de gewaardeerde tafelgasten.  Ook de tafel zelf is een schrijf- en schetscanvas voor reflectie, brainstorming en bespreking. Bij elke gang wisselt de tafelschikking en heroriënteren we de gesprekken en de reflecties. De tafel, het servies en de gasten maken deel uit van een geënsceneerde setting binnen de oude kapel van het voormalig klooster Broeders van Liefde in Leuven, die aNNo momenteel voorbereid voor een nieuwe bestemming.

Vier Thema's


De gesprekken worden gestuurd aan de hand van vier thema’s die aNNo uit de stelling van het VAi distilleert: de circulaire monumentenzorg, experimenteel behoud, architecture by reference en het geheugen van de plek. Op die manier verkennen we transdisciplinair de actuele tendensen in de monumentenzorg en architectuur.

Versterken we als erfgoedontwerpers bij herbestemmingen en transformaties voldoende de circulaire kwaliteiten van onze monumenten? Katapulteert circulariteit de erfgoedsector naar de kop van het peleton in de nieuwe circulaire economie? Kunnen we gebouwen effectief zien als een tijdelijke samenkomst van materialen met een gedocumenteerde identiteit? Hoe herdenken we architectuur en monumentenzorg na een eeuw van ongebreideld vooruitgangsdenken?


foto's door Fien Cools