Kasteel de Robiano futureproof na restauratie

kasteel De Robiano, Tervuren

Eisen van werken en comfort veranderen. Voor kasteel de Robiano tekent aNNo een totaalontwerp uit. Zowel de architectuur als het interieur van het gebouw krijgen een grondige renovatie. Maar wat blijft is het historisch kader. Eens kasteel, altijd kasteel. 

Anders werken


In 1994 koopt SAS Institute – Amerikaans marktleider in business intelligence en analytische software en services - het kasteel de Robiano. Sommige bronnen beweren dat deze site teruggaat tot de achtste eeuw, met zekerheid tot de veertiende eeuw. De negentiende-eeuwse verbouwing en uitbreiding met een eclectisch geïnspireerd kasteel en een neoromaanse kapel is bepalend voor het huidige uitzicht.

Tot 1994 is het een vakantiekolonie voor kinderen. In 1997, na een grondige restauratie integreert SAS zijn kantoren in het kasteel. Maar werkmethodes en noden veranderen en dat reflecteert zich in de ruimtes. Met andere woorden: de kantoren hebben een update nodig. Daarnaast restaureren we de historische familiekapel de Robiano en integreren deze mee in ons programma.

Totaalontwerp


In nauw overleg met de facility manager en de directie van SAS International stelt aNNo een masterplan op. Een totaalvisie voor zowel het kasteel als de omgeving.

Tot dan is het gebouw en het gebruik ervan versnipperd. We starten met deelonderzoeken om zo grip te krijgen op het volledige gebouw en de omgeving. Rode draad: eenvoud en eenheid in de nieuwe toegevoegde materialen. In het kasteel zelf brengen we onze ontwerpprincipes terug tot drie hoofdoelstellingen. We realiseren een kwalitatieve beeldwaarde (castleness) die samengaat met de nog aanwezige historische interieurelementen. Waar mogelijk  versterken we de bestaande ruimtetypologie voor de verdeling van de verschillende kantoorfuncties. Tot slot voeren we nieuwe technische standaarden in met respect voor de bestaande architectuur.

Eenheid en eenvoud


De restauratie verloopt gefaseerd. Zo restaureren we eerst daken, voegen we nieuwe dakvlakvensters toe om zo de zolders van het nodige licht te voorzien . In deze fase restaureren we ook de familiekapel. Onder de verflagen uit de periode van de vakantiekolonie komen rijkelijk versierde interieurs tevoorschijn. Oftewel: een schat voor erfgoedarchitecten als wij. We gaan secuur en gedetailleerd te werk. Zo inventariseren en meten we waardevolle bouwonderdelen. Daarnaast starten we een materiaal-technisch vooronderzoek op. We bundelen hiervoor de krachten met een team van kunsthistorici en restauratie-technici. Voorts zoeken we samen met SAS en in overleg met de cel Onroerend Erfgoed naar een passende functie voor de kapel die respectvol kan worden ingeschreven in het bestaande organogram van de kantoren.

Van macro naar micro


Klaar voor fase 2: het interieur. Eenheid en eenvoud, twee begrippen die in het aNNo-DNA gebeiteld staan, passen we hier all the way toe. Van macro naar micro. Op macroniveau herwaarderen we de hoofdgang door het ruimtelijk concept, namelijk de oorspronkelijke aswerking van architect Coulon, door te trekken. De aswerking is eigenlijk een enfilade van deuren en openingen. Nieuwe en bestaande deuren, bestaande en nieuwe deurlijsten komen zo op één lijn te liggen. Op microniveau voeren we een deurenonderzoek. De linkse deur is een bestaande deur, de rechtste deur is het nieuwe ontwerp. Voor de vormgeving van de nieuwe deur grijpen we terug naar de detaillering van de historisch deur. Maar de vormgeving vereenvoudigen we sterk zodat de deur geen letterlijke kopie is maar een knipoog naar wat was.

Werken in een groene omgeving


De onmiddellijke parkomgeving van kasteel de Robiano is beschermd als dorpsgezicht. In dit project focussen we ons op de groenzone in de directe omgeving van het kasteel en de toegangszone aan de straatzijde. Het idyllisch beeld van het kasteel wordt versterkt door uitbreiding van de kasteelmuur, het hekwerk en de inkompoort. De nieuwe parkeerzone aan de straatkant sluit op het landschap aan via een geïntegreerde aanpak.

Buiten én binnen, een totaalproject dat al enkele jaren bestrijkt maar waarvan het resultaat een meerwaarde is voor zowel werknemers als omgeving. Onze verdienste? Kasteel blijft kasteel, maar de binnenkant krijgt een nieuwe laag aangepast aan het nieuwe werken.


foto's realisatie door Stijn Bollaert