Lyceum Lamorinière na renovatie klaar voor de toekomst

Stedelijk Lyceum Lamorinière, Antwerpen

Hoe loodsen we een schoolgebouw met erfgoedwaarde de toekomst in? Door te kijken naar sporen uit het verleden én door rekening te houden met uitdagingen in de toekomst. In Lyceum Lamorinière komen oud en nieuw mooi samen.


Een school in groei


Het stedelijk lyceum Lamorinière groeit uit zijn voegen. Waar de site zich in 1925 beperkt tot enkel kleuter-, en basisschool en eerste graad, is het vandaag een volwaardige onderwijsinstelling. Het schoolcomplex breidt zich door de jaren heen uit met twee naastliggende herenwoningen en het binnengebied van een bouwblok. 

Meedenken met de opdrachtgever


Aanvankelijk klopt de opdrachtgever bij aNNo aan met enkele technische vraagstukken en wat verfraaiingswerken. Maar aNNo kijkt verder en houdt alle opportuniteiten tegen het licht. Hoe kunnen we de ruimtelijke en architecturale kwaliteiten van de school naar een hoger niveau tillen? Hoe kunnen we de historische structuur van de school verder uitdiepen en tegelijkertijd de school futureproof maken? Welke richting wil de school uit? Belangrijke vragen die we samen met de opdrachtgever grondig onderzoeken en vertalen naar het ontwerp, rekening houdend met de budgettaire grenzen. 

Opstellen ruimteboek


Duurzaamheid staat voorop. Waar mogelijk gebruiken we ecologische materialen zoals bijvoorbeeld kalkhennepblokken. Beslissingen die we niet zomaar nemen. Duurzaam bouwen start immers bij het maken van de juiste ontwerpkeuzes. Stappen die we voortdurend helder communiceren. aNNo’s stokpaardje. Handige tool hierbij is een ruimteboek dat we per ruimte opstellen en ook continu actualiseren. Zo zijn alle partijen op de hoogte en sluiten we verrassingen uit. 

Open uitnodiging


In ons ontwerp gaat veel aandacht naar de aanleg van de speelplaats, inclusief waterhuishouding, behoud van bestaande bomen, overdekte zones  en nieuw groenaanleg. Dat laatste trekken we door tot voorbij het sanitaire blok. 

We maken de site ruimtelijk overzichtelijker en breken de achterliggende aanbouwen af. Tussen de bestaande gebouwen komt een nieuwbouw met klassieke uitstraling en grote raampartijen op de gelijkvloerse verdieping. Zo opent de school zich in het straatbeeld. Een open, laagdrempelige uitnodiging voor iedereen.

Meer zoals dit: