Missie : ontwerpers voor de restauratie & renovatie van historische gebouwen. Inspired by heritage.

aNNo architecten is een architectenbureau met specifieke focus op het architectuur- en interieurontwerp binnen de niche restauratie, herbestemming en renovatie van historische gebouwen en monumenten. Sinds haar oprichting in 2005 ambieert aNNo architecten uitdrukkelijk om haar expertise binnen het domein van de monumentenzorg te combineren met het investeren in de zoektocht naar kwalitatieve en betekenisvolle architectuuroplossingen gaande van kleine verbouwingen, over middelgrote restauraties tot complexe herbestemmingsprojecten voor zowel particulieren, bedrijven als publieke opdrachtgevers.

Visie

De bewuste keuze voor en de focus op restauratie-ontwerp (vanaf de opleiding, bij de selectie van opdrachten, het volgen van studiedagen, …) heeft geleid tot een snel groeiende kennisopbouw in het domein van het architectuurontwerp & monumentenzorg. aNNo architecten heeft dan ook op korte termijn reeds een goede reputatie opgebouwd in de studie voor de herbestemming, renovatie en restauratie van gebouwen. Dit vertaalt zich enerzijds in  een groeiend opdrachtenportefeuille waaronder enkele topmonumenten zijn vervat (Zeevaartschool Antwerpen, Wintercircus Mahy Gent, Kasteel Middelheim Antwerpen, Begijnhof Hoogstraten, Domein Raversyde Oostende, etc) en anderzijds door het feit dat belangrijke private en publieke opdrachtgever tot ons cliënteel behoren. aNNo ambieert deze trend verder te zetten door blijvend te investeren in innovatieve & duurzame ontwerpoplossingen voor onze opdrachtgevers.  Deelname aan prijsvragen vormt dan ook een constante om onze visie op erfgoed aan te scherpen.

Werkwijze & kernwaarden

Als restauratie-architecten gebruiken we het ontwerpend onderzoek binnen het historisch kader als belangrijk onderzoeksinstrument. aNNo focust hierbij op de ontwerpopgave binnen de restauratie-discipline: het conserveren van de materie & het gebouwelement zijn een hulpmiddel, maar geen op zich zelf staande doelstelling bij de realisatie van kwalitatieve restauratie- en renovatieprojecten.

aNNo vertrekt steeds van een doorgedreven analyse van de bestaande toestand (opmeting, bouwfysisch, materiaal-technisch, bouwhistorisch onderzoek) om de restauratie-definitie van het project secuur te omlijnen. Samen met de projectdefinitie van de opdrachtgever wordt dan getracht het historische patrimonium op een betekenisvolle wijze, al dan niet in combinatie met hedendaagse architectuur, een hernieuwde plek te geven in de stedelijke en maatschappelijke context. Reflectie, creatieve co-creatie en eenvoudigweg stielplezier zijn essentiële kernwaarden van het team in hun continue zoektocht naar kwaliteit & betekenis voor onze opdrachtgevers. Inspired by heritage!