Bent u van plan om een historische woning te renoveren of te restaureren? Restauratie- en conservatieopdrachten zijn onze specialiteit.

Architectuuropdrachten: renovatie, restauratie van monuenten, herbestemming van gebouwen

aNNo architecten heeft een specifieke focus en expertise op het architectuurontwerp binnen de niche restauratie en renovatie van historische gebouwen en monumenten. Projecten variëren qua complexiteit en grootte.  De ontwerpopdrachten omvatten bijvoorbeeld de verbouwing of uitbreiding van een kleine rijwoning, de restauratie van een monumentaal herenhuis met opwaardering van comfort-eisen (technieken, keuken, badkame, meubilair), moderne interieuropdrachten in een historische setting of de volledige herbestemming van een leegstaande monument of gebouw.

aNNo hanteert de strategie van onroerend erfgoed bij de uitwerking van herbestemmingstudies.

https://www.onroerenderfgoed.be/blog/herbestemming-en-herbruik-van-erfgoed-hoe-de-juiste-beslissingen-nemen

Haalbaarheidsstudies & advies bij aankoop

Daarnaast wordt aNNo ook zeer vaak geconsulteerd voor de opmaak van haalbaarheidsstudies (functioneel, technische en financieel onderzoek) in kader van herbestemmingen of voor het geven van een advies in kader van de potentiële aankoop van een pand.

Erfgoedpremies & beheersplan

aNNo loodst eigenaars van beschermde monumenten tevens door de administratieve procedures voor de aanvragen van erfgoedpremies of onderzoekspremies. 

aNNo biedt ook ondersteuning bij de opmaak van beheersplannen voor beschermd onroerend erfgoed of de begeleiding van onderhoudsplannen aan beschermde gebouwen zoals voorzien in het onroerenderfgoeddecreet.

Onderhoudsplanning 

aNNo assisteert publieke opdrachtgevers en kerkfabrieken bij de opmaak van meerjarenonderhoudsplannen voor hun bouwkundig erfgoed. Deze worden gekoppeld aan de beheersplannen en/of aan de aanvragen voor erfgoedpremies.

Theoretisch onderzoek & technische studies

Naast de meer praktische architectuuropdrachten wordt ook theoretische en ontwerpend onderzoek verrichten voor de opmaak van masterplannen, bouwhistorisch onderzoek of erfgoedstudies (waardebepaling). 

Gekoppeld aan onze opdrachten worden specifieke technische uitdagingen geïntegreerd onderzocht en ingepast in de architectuurconcepten zoals toepassen van binnenisolatie, het restaureren van markante gevels en daken of het conserveren van monumentale betonstructuren.