zonnepanelen douaneloods Essen
voorgevel
zijgevel

Restauratie Douaneloods, Essen

Innovatieve zonnepanelen voor Douaneloods

Beschermd monument in Essen uitgerust met hypermoderne installatie

Wie de Douaneloods in Essen binnenwandelt, staat meteen versteld van de prachtig gerestaureerde ruimte. Je zou het niet meteen zeggen, maar in dit historische gebouw zit een hoogtechnologische installatie verborgen. Op een hoogte van 16 meter pronkt een innovatieve lichtstraat met transparante zonnepanelen. De lichtstraat is onderdeel van een Europees Interreg Vlaanderen-Nederland project waarin verschillende partners onderzochten hoe monumenten duurzamer gemaakt kunnen worden.

Gisteren werd de lichtstraat onder het goedkeurend oog van de architect, de gemeente Essen en Kempens Landschap opgeleverd. De historische lichtstraat, waarvan het originele glas allang verdwenen was, werd voorzien van ‘Building Integrated Photo Voltaics’ of BIPV panelen. Maar liefst 800m2 glas zal vanaf nu licht doorlaten en tegelijkertijd elektriciteit opwekken. Dit staaltje technologie is een niet alledaagse installatie in een beschermd monument.

Europees demonstratieproject

Kempens Landschap stapte in 2016 samen met de Nederlandse provincie Noord-Brabant in het project DEMI MORE. De welluidende naam staat voor ‘Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives More’. “De voorbije jaren onderzochten we hoe beschermde monumenten duurzamer gemaakt kunnen worden” legt Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen uit. “We moeten met z’n allen zo energie-efficiënt mogelijk leven en ook historische gebouwen kunnen daar een rol in spelen. Het is echter moeilijk om standaard oplossingen zoals isolatie of dubbel glas toe te passen in waardevol erfgoed. Zes demonstratieprojecten in Nederland en Vlaanderen werden daarom in DEMI MORE door experts onder de loep genomen. Voor de Douaneloods bleek de lichtstraat een interessante case. Voor de uitwerking kon de gemeente rekenen op een Europese subsidie van 324.500 euro en een provinciale cofinanciering van 125.800 euro.” vervolgt Helsen.

Innovatief maatwerk

Samen met het gemeentebestuur ging Kempens Landschap de uitdaging aan om een nieuwe innovatieve techniek toe te passen in de loods. Het agentschap Onroerend Erfgoed gaf goedkeuring om de zonnepanelen te plaatsen met respect voor het historische gebouw. Om het ontwerp en plaatsing van de lichtstraat volledig op maat te laten maken, lanceerde de gemeente Essen een concurrentiedialoog.

Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap licht toe hoe het verder verliep: “Een bureau ging aan de slag om een hygrothermische studie op te maken. Concreet werd berekend welk type zonnepanelen voldoende licht zouden doorlaten en geen negatieve impact zouden hebben op de onderliggende staalstructuur van het historische dak. De stalen spanten mogen immers niet oververhit worden aangezien dat de stabiliteit van het gebouw in gevaar kan brengen. Ook over het uitzicht van de profielen werd grondig nagedacht zodat het visuele plaatje klopt. Het resultaat is een operationele lichtstraat die fantastisch geïntegreerd werd in de gerestaureerde loods.”

Burgemeester Gaston Van Tichelt besluit: “De installatie past perfect in de loods. Bij de bouw van de Douaneloods in 1902 werd er namelijk ook gebruikt gemaakt van toenmalige moderne technologieën zoals strengpersbakstenen en een slanke staalstructuur. De lichtstraat is een mooie hedendaagse toevoeging aan dit vooruitstrevende gebouw. Jaarlijks zullen de panelen ongeveer 20.000 kWh opbrengen. De elektriciteit zal wellicht volledig benut worden door Robotland, een educatief techniekpark dat zich in de loods zal vestigen.”

Copyright fotos Bart van Overbeeke – vzw Kempens Landschap

laureaat Onroerenderfgoedprijs
dakkapel en toren
Zingem_Barbara Joseph_4
Zingem_Barbara Joseph_17
Zingem_Barbara Joseph_24
Zingem_Barbara Joseph_28
Zingem_Barbara Joseph_35

Cohousing Hof Ter Beemt laureaat Onroerenderfgoedprijs 2019!

Met trots kondigen wij aan dat Cohousing Hof Ter Beemt geselecteerd werd als één van de drie projecten die dit jaar kans maken op de Onroerenderfgoedprijs. 

Nog tot open monumentendag (8 sept 2019) kun je mee stemmen voor de publieksprijs via https://www.onroerenderfgoedprijs.be/de-publieksprijs-2019 . (Kies rechts voor Hof Ter Beemt, Zingem).

Cohousings Hof Ter Beemt toont goed we met aNNo architecten willen bouwen voor de toekomst, binnen het kader van historisch erfgoed. 

Zowel qua concept (verdichting in de dorpskern, cohousing), materialen (isolatie met cellulose of kalkhennep, traditionele kalktechnieken en leempleisters) als technieken (gemeenschappelijke pelletkachel, 3-voudige beglazing, balansventilatie) toont het project het beste van duurzaam bouwen.

De 300 jaar oude hoevearchitectuur kreeg een nieuw leven en gaat in dialoog met elegante, hedendaagse ingrepen. Door middel van nieuwe dakkapellen, open schrijnwerkgehelen in de oude poortopeningen en nieuwe mezzanine in de dubbelhoge ruimtes werden oude agrarische gebouwen zoals de schuur en de stokerij omgevormd tot lichtrijke en unieke hedendaagse gezinswoningen. De historische hoeve kampte bij aankoop met heel wat bouwtechnische en structurele problemen. Haar ‘heyday’ -oftwel hoogtepunt, bloeitijd, glorietijd- situeerde zich in de 19de eeuw. Cohousinggroep Hof ter Beemt slaagde erin om de hoeve te laten herleven en een nieuwe periode van ‘heyday’ in te luiden. Ook dat is duurzaamheid.

Project in samenwerking met MVC architecten (specialist duurzaam bouwen) en BAST (ingenieur stabiliteit) 

© Benny Proot
© Benny Proot
© Benny Proot
© Benny Proot
© Benny Proot

Batterij Aachen in het nieuws! Openingsweekend.

Batterij Aachen, onderdeel van de oude duitse verdedigingslinie uit WOI, is na twee jaar ontwerpend onderzoek en drie jaar werken opgeleverd.

Het project brengt landschapsingrepen (nieuw parcours), restauratie (bunkers) en een vernieuwde scenografie tesamen. Het nieuwe parcours meandert door de duinen langs oude artefacten en radicaal nieuwe scenografische en experimentele toevoegingen.

Het laatste nieuws

Vrt nieuws

 

Beschermd monument Huis van Hamme en de Sint-Walburgakerk. Brugge.
huis van hamme - beschermd monument
huis van hamme - beschermd monument

Omgevingsvergunning project Huis van Hamme Brugge afgeleverd!

De vergunning voor de herbestemming van het statige 18de-eeuwse stadspaleis tussen de mooiste kerk van Brugge, de Sint-Walburgakerk, en het Europacollege is afgeleverd.
 
foto barbara joseph renovatie
foto barbara joseph renovatie
foto barbara joseph renovatie
detail pool house
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
nieuwe keuken - sous-sol
bovenaanzicht maquette
bovenaanzicht maquette_2
001
002
003
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
004
005
006
007
008
pool house VOOR renovatie

Huis Minard op Archdaily

Publicatie renovatie van herenhuis Minard op archdaily.

https://www.archdaily.com/905459/house-minard-ghent-anno-architects

Realisatie aNNo architecten (restauratie, renovatie & interieur)

vide

Selectie International House Leuven

Het team aNNo architecten - doorzon interieurachitecten - office8888 is geslecteerd voor de prestigieuze architectuurwedstrijd (open oproep) voor de herbestemming van campus comenius tot het International House Leuven. Het ganse team is vereerd met deze selectie, en kijkt uit naar de inspirerende ontwerpwedstrijd.

Leuven wenst haar internationale uitstraling te versterken met een International House. Leuven MindGate, het samenwerkingsplatform van de economische en culturele sector, de Stad en het onderwijsveld wenst een ‘internationaal huis’ te realiseren voor de internationale werknemers, onderzoekers en bedrijven. Een unieke onthaalfunctie.

Campus Comenius, vlakbij het station en het stadskantoor van Leuven gelegen, komt midden 2017 vrij en is door zijn uitstekende ligging en beeldbepalend karakter, een uitgelezen plek om dit International House te realiseren en ook de International School Leuven te herhuisvesten. Het gebouw verrees begin jaren 1930 als provinciale normaalschool voor meisjes. Het is een ontwerp van architect Raymond Poppe en het resultaat van een architectuurwedstrijd, waarvan in 1930 verslag werd uitgebracht in het bekende tijdschrift L’Emulation. Het gebouw werd geconcipieerd met de nodige aandacht voor buiten- en binnenafwerking in modernistische en art-decostijl. (quote website https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo3301-leuven-international-house).

Extra informatie https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo3301-leuven-international-house.

 

Essen douaneloods

Erfgoedpremie Douaneloods Essen toegekend!

Restauratiedossier van aNNo architecten inhoudelijk goedgekeurd. Bijna 3,5 miljoen euro aan erfgoedpremie.

Projectcoördinator Kempens Landschap en het AGB Essen zijn verheugd met deze nieuwe stap in de herbestemming van dit unieke erfgoed.

Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen verduidelijkt: “Kempens Landschap en de gemeente Essen hebben eigenlijk van meet af aan op twee sporen gewerkt. Eerst en vooral stelden we het architectenbureau aNNo uit Gent aan om de restauratie van de loods voor te bereiden. Anderzijds lanceerden we in 2015 ook een eerste partneroproep. De diverse reacties die we nav die oproep kregen, inspireerden ons om de loods een industrieel-ambachtelijke functie te geven”.

Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen, popelt om te starten met de werken: “De douaneloods en zijn omgeving vormt een blinde vlek in het hart van onze gemeente en we willen de site opnieuw doen opbloeien. Dankzij de erfgoedpremie kunnen we hier nu werk van maken. We zijn minister Bourgeois dankbaar en zijn verheugd dat ook de Vlaamse overheid mee haar schouders onder dit project zet. Dit alles hebben we ook te danken aan de ondersteuning en begeleiding van Kempens Landschap.

De werken zullen tijdens het eerste trimester van 2018 van start gaan

Erfgoed & Herbestemming studiedag

aNNo architecten is, vanuit de vereniging van restauratie-architecten Gorduna, afgevaardigd  voor de studiedag Erfgoed & Herbestemming (8 september, Muziekstudio, deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen). 

Verschillende architecten schetsen er hun visie op herbestemming en erfgoed. Ze brengen een overzicht van de ruime mogelijkheden en verschillende benaderingswijzen. De studiedag wordt georganiseerd door Team Vlaams Bouwmeester en het agentschap Onroerend Erfgoed.

Inschrijven: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/agenda/studiedag-erfgoed-en-herbestemming/

 

loodswezen beschermd monument

Selectie Loodswezen Oostende

aNNo en B-architecten zijn door de Vlaamse overheid geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd voor het beschermde loodswezen van Oostende. Het beschermde gebouw beschikt over enkele unieke muurschilderingen van Roger Raveel. Verdere informatie over het gebouw kan je vinden op deze site.

To be continued....

 

 

ontwerpteam & directeur Blondé

hogere zeevaartschool presentatie definitief voorontwerp

Op woensdag 5 juli presenteerde het architectenteam - een tijdelijke vereniging bestaande uit Atelier Kempe Thill uit Rotterdam en aNNo architecten uit Gent - haar voorontwerp van het vernieuwbouwproject van de Hogere Zeevaartschool.  De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning wordt verwacht tegen eind 2017.

 

Foto vlnr Kapt. Patrick Blondé, algemeen directeur van de HZS, het architectenteam AKT & aNNo en Bart Keppens van PROBAM poseren voor de maquette van de vernieuwbouw.)

herenwoning en kantoren Gent

Herenwoning Gent nadert einde van de werken - UPDATE

Gemengd project voor wonen & werken (kantoor) in een waardevol historisch pand. Nieuw leven in de sous-sol, werken / ontvangen & vergaderen op de bel-etage, slapen op de eerste en tweede verdieping, atelier en werkplek op zolder. Sport in het bijgebouw. De historisch aanwezige negentiende eeuwse circulatie (o.a. majesteuze traphal en secundaire diensttrappen) vormen een nieuwe kapstok voor de verdeling van het diverse programma: wonen – werken – ontspannen. Projectpagina link

Groen geruite huis, Lily Van der Stokker (foto De Standaard 20.6.2015)

Project Aachen genommineerd voor PUBLICA AWARD 2017

De ontsluting & restauratie van de als monument beschermde bunkerlinie Batterij Aachen op het domein Raversysde te Oostende is genommineerd voor de publica award 2017 voor het behoud van het architecturale erfgoed!

Met de uitreiking van de Publica Awards wil men lovenswaardige overheidsprojecten valoriseren en in de schijnwerpers plaatsen, de publieke actoren en hun partners bekronen en de diversiteit en rijkdom van hun projecten onderstrepen. Een comité van experts uit de privé en de publieke sector zal een winnaar selecteren voor elke Publica Award. Tijdens de gala-avond, die op 18 mei plaats vindt en waar 250 gasten aanwezig zullen zijn, zal de publieksprijs gekozen worden door middel van elektronische stemming.

Bestaande toestand
bestaande toestand interieur
voorstelling exterieur
scenario school
scenario resto
scenario cyclocross
scenario mixeduse
omgevingsplan
langse snede_aanzicht
schema2
gevel noord
gevel Zuid
Dwarse snede
schema
3D snede
datails
methodiek

Douaneloods Essen Erfgoedpremie

Het dossier voor de restauratie van de beschermde douaneloods van Essen is door aNNo architecten afgerond & ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed in functie van toekenning

De verschillende partners (eigenaar AGB, coördinator Kempens Landschap en het Agentschap Onroerend Erfgoed) werkten afgelopen weken intensief samen met het ontwerpteam om het dossier af te ronden. Met de indiening van de aanvraag voor de erfgoedpremie is alvast een volgende gezet voor de herwaardering van dit imposant erfgoed.

Het station van Essen had vroeger een belangrijke functie als grenspost bij Nederland. Handelswaar en vee werd hier gecontroleerd, onder meer in de loods die bij het stationsgebouw werd gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw. Treinen reden de 2000 m2 grote loods binnen en werden overgeladen via de perrons. Dit fraaie gebouw in Vlaamse neo-renaissance stijl is sinds 2010 eigendom Autonoom Gemeentebedrijf van de gemeente Essen. Het bestuur van Essen wil de als monument beschermde loods restaureren en een nieuwe functie geven.

Sinds 2013 begeleidt Kempens Landschap het AGB in de zoektocht naar een passende functie voor het gebouw. 

Groen geruit huis, Raversyde. Beaufort 2016. Herbestemming Villa Bastien tot museaal infopunt. aNNo architecten ism kunstenaar Lilly Van der Stokke

Meesterproef 2017

Het Agentschap en de Vlaamse Bouwmeester lanceerden in september een oproep onder de titel ‘Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming’. 

12 dossiers werden ingediend, 6 geselecteerd door de jury om verder uit te werken. Dat zal gebeuren onder begeleiding van erfgoedconsulenten en projectregisseurs. Ir. architect Stijn Cools van aNNo arhcitecten is aangesteld als één van de projectregisseurs om de jonge ontwerpers te begeleiden in hun eerste stappen in het werkveld van herbestemming.

De volledige lijst met geselecteerde projecten en links vind je op de site van onroerend erfgoed en op de site van de Vlaams bouwmeester 

 

Leuven Herenhuis Goffaerts, beschermd monument, ontwerp Joris Helleputte

Herenhuis - Leuven

Renovatie en herwaardering van woning Goffaerts, naar ontwerp Joris Helleputte, te Leuven.

2017 is interessant gestart met de studie voor de herbestemming van het beschermde monument Goffaerts in hartje Leuven. Een unieke majesteuze herenwoning. Het studie- en onderzoekswerk voor een mooie en kwalitatieve herbestemming wordt momenteel door een team van architecten & interieurontwepers van aNNo uitgevoerd in nauwe samenwerking  & kruisbestuiving met de nieuwe eigenaars. Een pareltje in wording.

 

Imposante neogotische woning opgetrokken in 1895-1896 naar ontwerp van J. Helleputte in opdracht van Camille Goffaerts, bekend als mecenas van de Leuvense neogotische kunstgilde op het einde van de 19de eeuw. Tussen de koer links van de woning, en de grote tuin achteraan het perceel, lag het atelier van beeldhouwer Benoît Van Uytvanck, met wie Goffaerts geassocieerd was. In 1929 werd het atelier gesloopt in opdracht van toenmalig eigenaar Victor Parein - opvolger van Helleputte als voorzitter van de Belgische Boerenbond - om plaats te maken voor een uitbreiding van de woning naar ontwerp van de Brusselse architect A. Van huffel. In 1939 werd het pand gekocht door de zusters van Liefde, die er tot 1964 de docentenopleiding voor de Verpleegstersschool organiseerden en er heden nog verblijven.

Groot woonhuis in halfopen bebouwing, van twee bouwlagen en vier traveeën onder een complexe leien bedaking. Baksteenbouw met een hoge hardstenen plint met afzaat en horizontaal geleed door muurbanden in witte natuursteen en gesinterde baksteen. Afwisseling van lijstgevels met natuurstenen of houten kroonlijst en risalietvormige trapgevels met schouderstukken. Straat-, zij- en tuingevel worden verder gekenmerkt door kruis- en kloosterkozijnen onder tudorboogvormige ontlastingssystemen, steekboogvensters, Brugse traveeën, spaarvelden, muurankers en schouwvolumes met in hardsteen uitgewerkte dekstenen. De straatgevel bevat de rechthoekige deur in geprofileerde negblokomlijsting en verder kleurrijke accenten in de vorm van geel en groen geglazuurde tegels in de boogvelden en het chronogram ‘AO 1895’ in gesinterde bakstenen. In de zijgevel wijzen vier lancetvensters met verspringende dorpels op de positie van de traphal.

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Woning Goffaerts, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], 

tuinkamer & tuin, foto Barbara Joseph

Erfgoedprijs herenwoning Steen Damman te Gent

Het projecten herenwoning Steen Damman in het centrum van Gent is in de running voor de onroerend erfgoedprijs van het Vlaamse Gewest "Op zoek naar verborgen parels".

In totaal werden éénenveertig kandidaten geselecteerd voor de Onroerenderfgoedprijs 2017.

Wij duimen alvast op selectie voor de eindronde!

Klooster Meer aanvraag vergunning
Klooster Meer aanvraag vergunning

Klooster Meer aanvraag vergunning

De vergunningsaanvraag voor de herbestemming van het Klooster van Meer is na, een intensieve samenwerking met de lokale vzw Klooster Meer begin 2017 afgerond!

aNNo kijkt alvast uit naar de realisatie van herbestemming van dit bijzonder stukje erfgoed

 

“Het Klooster” en omgeving is een begrip in Meer. Een beschermd monument. Het is een oude schoolsite in het hart van het dorp die belangrijke functies vervulde en vervult, maar aan opwaardering toe is. Voor de vzw Klooster Meer is een kwaliteitsvolle restauratie van de als monument beschermde gebouwen de grootste prioriteit. Het creëren van kwalitatieve ruimtes voor het verenigingsleven en de dorpsgemeenschap is het uiteindelijk doel. De realisatie van een dorpsplein voor de vernigingen en de lokale bewoners.

 

Meer informatie over het project: www.kloostermeer.be

kortenberg werf

Werf project Kortenberg gestart!

De werf voor het renovatieproject van Villa Eiklenhof in Kortenberg zijn goed opgestart.

De volgende stappen in deze realisatie zijn: het herstel van de gevels, daken en schrijnwerk. Aansluitend wordt de nieuwe aanbouw aan de achterzijde gerealiseerd.


Benieuwd?: Projectpagina: link

 

plantentuin - kasteel

Opene Oproep Plantentuin Meise

Het team aNNo + Ura architecten is door de Vlaams Bouwmeester geselecteerd voor deelname aan de architectuurwedstrijd voor de plantentuin van Meise.

aNNo kijkt ernaar uit om komende werken intensief samen met Ura te zoeken naar een passend ontwerpvoorstel die de filosofie van de prestigieuze Plantentuin reflecteert.

To be continued....


Projectlink vlaams bouwmeester.

voormalige NMBS loods Kortrijk

aNNo geselecteerd voor NMBS loods Kortrijk

aNNo is door de stad Kortrijk geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd voor de voormalige NMBS loods in het stadsontwikkelingsproject Kortrijk Weide.

De stad Kortrijk wenst de oude NMBS goederen loods te renoveren en te herbestemmen op de site Kortrijk
Weide. De site Weide situeert zich ten westen van de historische stadskern, op loopafstand van de Grote
Markt en van het station. Binnen de site is de loods een bestaand en opvallend gegeven. Samen met de nieuwe niet - residentiele functies zoals een Centrum voor Volwassen Onderwijs, een incubator, het jeugdcentrum,
een fuifzaal, een zwembadcomplex, een evenementenplein en een ecologisch park wordt het een levendig en multifunctioneel stadsdeel.

 

Bij de renovatie en de inrichting van het gebouw zal rekening gehouden worden met de architecturale en
ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw. De industriële uitstraling van de sheddaken en de stalen
vakwerkstructuur worden behouden. De vele laaddeuren en de laadkade worden gebruikt
om een relatie te leggen tussen de activiteiten in het gebouw, het evenementenplein en de spoorwegtuin.
De loods is nu al voor een deel in gebruik door Tranzit, het jeugdcentrum. Aansluitend is er een gedeelte
bestemd voor een indoor oefenruimte voor Urban Sports. In het overige gedeelte wordt een incubator met
test- en democentrum voorzien.
Het samengaan van een professionele uitstraling van een bedrijfssite, gecombineerd met de look en feel van
de jongerencultuur binnen een bestaand gebouw vormt een bijzondere uitdaging van het ontwerp.
Leopoldskazerne Gent

Leopoldskazerne Gent

aNNo maakt deel uit van het team dat geselecteerd is voor de wedstrijd voor de herbestemming van de Leopoldskazerne te Gent!

Ons team van restauratie-architecten kijkt alvast uit naar de samenwerking onder leiding van Willemen Groep met Gentse projectarchitecten Achetergael & Nu Architectuuratelier. Verder is het team versterkt met PROAP, D2S en TPF Engineering.

 

wintercircus beschermd stadszicht

Wintercircus - bouwvergunning!

De bouwvergunning voor de herbestemming van wintercircus Mahy is afgeleverd!

Hiermee is de volgende stap gezet in de herbestemming van een kenmerkend gebouw in het centrum van Gent. Het middenplein wordt een echt overdekt plein waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Onder dit plein wordt een nieuwe concertzaal gebouw. Op de vierde verdieping komt een restaurant met een groot dakterras. Verder komen er kantoren & expo-ruimtes. 

 

Opdrachtgever: sogent

Architect:  Atelier Kempe Thill ism aNNo architecten

lazio regione sabina
lazio regione sabina

aNNo in Italia!

aNNo architecten participeert in het europees project voor de "RECOVERY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE OLD TOWNS OF SABINA in LAZIO, ITALY".

Het project wordt uitgevoerd onder onder leiding van de Italiaanse architecten Bozza en Spagnoli. aNNo geeft specifieke input op de methodes rond erfgoedwaardering en duurzame monumentenzorg. De aspecten rond energetische duurzaamheid worden opgevolgd door RE-Zero en sociale duurzaamheid door Architectural Barriers.

Een eerste luik omvat het onderzoek en de analyse van de geslecteerde dorpscentra met het oog op de ontwikkeling van een visie voor "duurzaam herstel". In een tweede deel wordt een tool ontwikkeld ter ondersteuning van de gemeentebesturen bij de beoordeling van stedelijke ontwikkelingsprojecten.

Avanti!

opening kleuterklassen

officiële opening kleuterklassen IVG

Op vrijdag 28 augustus om 19u30 was het zo ver…

Na een jaar voorbereidend werk heeft mevrouw Elke Decruyenaere, de Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, de nieuwe kleuterklassen plechtig geopend.

De ombouw van de oude turnzaal naar een nieuw kleuterblok kon worden gerealiseerd mede dankzij de subsidiëring van de overheid en dit wegens de uitbreiding van de capaciteit van de kleuterafdeling.   

Bovendien werden, door de participatie van leerkrachten, ouders en leerlingen van de IVG-School, tijdens de zomervakantie een groene strook en een bijkomend terras aangelegd. De eerste fase van vergroening is een feit!

 

Essen douaneloods

Laureaat Douaneloods Essen

aNNo is als laureaat aangeduid door het AGB Essen voor de restauratie & herbestemming van de voormalige Douanleoverslagloods, beschermd als monument.

De oude stationsloods in Essen staat al geruime tijd leeg. De monumentale loods werd in het begin van de twintigste eeuw gebouwd in Vlaamse neorenaissancestijl en heeft een oppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter. De gemeente wil de hele site van 4,5 hectare graag nieuw leven inblazen. Hierbij wordt ze begeleid door landschapsvereniging Kempens Landschap.

Achtergevel 1933 (archief AAM)
voorgevel (foto HZS)
bestaande toestand
sloop storende verbouwingen
reconstructie
herstel monument
3D voorgevel
3D westzijde
Plan overzicht site
concept
3D snede
Dwarsdoorsnede
gevel oostkant
gevel westkant
Langsdoorsnede

Hogere zeevaartschool Antwerpen - Laureaat

Het team aNNo architecten & Atelier Kempe Thill winnen de internationale architectuurwedstrijd voor de restauratie en uitbreiding van de hogere zeevaartschool na beoordeling door de jury van 35 inzendingen.

Het als monument beschermde modernistische gebouw, architecten Van Kriekinge, wordt gerestaureerd naar zijn oorspronkelijke toestand (5000m²). Daarnaast wordt een transparante nieuwbouw gerealiseerd (10000m²) voor de huisvesting van labo-gebouwen, techniekruimtes en simulatoren.


(foto´s: archief Van Kriekinge)

nieuwsblad 30/06/2014, fvv
nieuwsblad 30/06/2014, fvv

Verleden wordt niet vergeten in Wijkpark De Porre

Onder grote belangstelling werd zaterdag het nieuwe wijkpark De Porre geopend. Het park werd aangelegd op de plek waar van 1907 tot 1980 een grote textielfabriek stond. De fabriek was het kloppend hart van die wijk. Het park van ruim 10.000 vierkante meter is via drie toegangen te bereiken is. Het moet een echte ontmoetingsplek worden. Aan de muren hangen foto’s van oud-werknemers, met getuigenissen. In een prachtig boek van David Slosse, met foto’s van Brecht Van Maele, werden verhalen van acht oud-werknemers gebundeld.De combinatie van groen, water, sportvelden en industrieel erfgoed werkt. De koeltoren, de zeldzame stoomturbine in een glazen kooi, bakstenen fabrieksmuren: de herinneringen aan de fabriek zijn tastbaar.

bron: nieuwsblad, 30/06/201, kvk

overzichtplan
omgeving
onderzoek vormgeving nieuwe tunnel
manschappen - snede
manschappen - gevel
manschapsverblijven - onderzoek interieur
onderzoek scenografie
westelijke observatiebunker - plan
westelijke observatiebunker - snede
westelijke observatiebunker - oostgevel
oostelijke observatiebunker - plan
Geschutsstelling - plan
Geschutstelling - plan kelders
Schuilbunker - plan
Mozartbunker - snede
loopgraaf WOII - plan
onderzoek profielsnedes tunnel

Laureaat Museum Raverszijde - batterij Aachen

aNNo architecten uit Gent is als winnaar aangewezen van de wedstrijd voor de restauratie en vernieuwde scenografie van de Duitse Kustbatterij Aachen uit WOI op het domein Raverszijde te Oostende. Het “Domein Raversijde” met het “Memoriaal Prins Karel”, de militaire site van beide Wereldoorlogen en archeologische site zijn als waardevol erfgoed opgenomen in de inventaris bouwen door de eeuwen heen. Aanvullend zijn bepaalde delen beschermd als monument, of als belangrijk landschappelijke entiteit geconserveerd (duinengebied). De Duitse kustbatterij uit WOI, bestaande uit twee observatiebunkers en vier geschutstellingen is de énige nog resterende complete Duitse kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog.

Het winnende ontwerp van aNNo voorziet in nieuw bezoekersparcours dat deze waardevolle elementen verbindt en versterkt. Het nieuwe parcours creëert een spanningsboog door achtereenvolgens verschillende emoties en gevoelens op te wekken (decompressie, informatie, reflectie & beleving). Belangrijkste ingreep voor de batterij Aachen is het aantakken van het bestaande parcours op een nieuw duinenparcours zodat de beleving van de unieke WOI batterij kan worden versterkt. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de landschappelijke integratie en wordt een integrale toegankelijkheid nagestreefd. De nog aanwezige bunkers worden geconserveerd, en ontsloten voor het publiek.