voorgevel bij start werken
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
foto barbara joseph renovatie
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
nieuwe keuken - sous-sol
bovenaanzicht maquette
bovenaanzicht maquette_2
001
002
003
foto barbara joseph renovatie
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
004
005
006
007
008
renovatie interieur en exterieur monument
pool house VOOR renovatie
pool house
foto barbara joseph renovatie
detail pool house

Huis Minard op Archdaily

Publicatie renovatie van herenhuis Minard op archdaily.

https://www.archdaily.com/905459/house-minard-ghent-anno-architects

Realisatie aNNo architecten (restauratie, renovatie & interieur)

monument boerderij herbestemd

Herbestemming vierkantshoeve opgeleverd

Zomer in Zingem!

Duurzaam en ecologische herbestemming van een beschermd monument.

Opgeleverd.

Projectinfo

 

 

vide

Selectie International House Leuven

Het team aNNo architecten - doorzon interieurachitecten - office8888 is geslecteerd voor de prestigieuze architectuurwedstrijd (open oproep) voor de herbestemming van campus comenius tot het International House Leuven. Het ganse team is vereerd met deze selectie, en kijkt uit naar de inspirerende ontwerpwedstrijd.

Leuven wenst haar internationale uitstraling te versterken met een International House. Leuven MindGate, het samenwerkingsplatform van de economische en culturele sector, de Stad en het onderwijsveld wenst een ‘internationaal huis’ te realiseren voor de internationale werknemers, onderzoekers en bedrijven. Een unieke onthaalfunctie.

Campus Comenius, vlakbij het station en het stadskantoor van Leuven gelegen, komt midden 2017 vrij en is door zijn uitstekende ligging en beeldbepalend karakter, een uitgelezen plek om dit International House te realiseren en ook de International School Leuven te herhuisvesten. Het gebouw verrees begin jaren 1930 als provinciale normaalschool voor meisjes. Het is een ontwerp van architect Raymond Poppe en het resultaat van een architectuurwedstrijd, waarvan in 1930 verslag werd uitgebracht in het bekende tijdschrift L’Emulation. Het gebouw werd geconcipieerd met de nodige aandacht voor buiten- en binnenafwerking in modernistische en art-decostijl. (quote website https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo3301-leuven-international-house).

Extra informatie https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo3301-leuven-international-house.

 

projectteam ring antwerpen

'De Ring van Antwerpen'

aNNo architecten maakt als adviserend consultant deel uit van het consortium BUUR+Latz+Greisch+S333, dat is aangesteld voor segment Noord van de Ring van Antwerpen. aNNo zal het consortium adviseren vanuit haar expertise met erfgoed, die in dit stadsdeel specifiek aanwezig is (o.a. zeevaartschool, noordkasteel, etc.).

De prestigieuze ontwerpwedstrijd ‘Over De Ring’, georganiseerd door de Antwerpse overkappingsintendant, de stad, het gewest en de actiegroepen, selecteerde vijf ontwerpteams om in de komende acht maanden na te denken over de overkappingsmogelijkheden voor vijf verschillende segmenten van de Ring. Samen met de bewoners van elk segment zal nu gezocht worden naar pilootprojecten en een lange termijn visie op hoe de overkapping van de ringweg de meeste meerwaarde kan betekenen voor de omliggende wijken en stadsdelen. Het team van BUUR, Latz, Greisch en S333 eindigde op de eerste plaats en kreeg het segment noord toebedeeld

Het ontwerpteam van BUUR (stedenbouw en mobiliteit), Latz (landschapsontwerp), Greisch (bouwkundig ingenieur) en S333 (architectuur) wordt bijgestaan door een keur van deskundigen met Levuur (participatie), Treecompany (online communicatie), Proflow (procesmanagement), 3E (energie), eld (vastgoed) en aNNo (erfgoed). Samen met lokale actoren en de hele buurt willen we tegen mei 2018 een breed gesteunde visie ontwikkelen voor het segment Noord.

Essen douaneloods

Erfgoedpremie Douaneloods Essen toegekend!

Restauratiedossier van aNNo architecten inhoudelijk goedgekeurd. Bijna 3,5 miljoen euro aan erfgoedpremie.

Projectcoördinator Kempens Landschap en het AGB Essen zijn verheugd met deze nieuwe stap in de herbestemming van dit unieke erfgoed.

Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen verduidelijkt: “Kempens Landschap en de gemeente Essen hebben eigenlijk van meet af aan op twee sporen gewerkt. Eerst en vooral stelden we het architectenbureau aNNo uit Gent aan om de restauratie van de loods voor te bereiden. Anderzijds lanceerden we in 2015 ook een eerste partneroproep. De diverse reacties die we nav die oproep kregen, inspireerden ons om de loods een industrieel-ambachtelijke functie te geven”.

Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen, popelt om te starten met de werken: “De douaneloods en zijn omgeving vormt een blinde vlek in het hart van onze gemeente en we willen de site opnieuw doen opbloeien. Dankzij de erfgoedpremie kunnen we hier nu werk van maken. We zijn minister Bourgeois dankbaar en zijn verheugd dat ook de Vlaamse overheid mee haar schouders onder dit project zet. Dit alles hebben we ook te danken aan de ondersteuning en begeleiding van Kempens Landschap.

De werken zullen tijdens het eerste trimester van 2018 van start gaan

Postkaart

Erfgoed & Herbestemming studiedag

aNNo architecten is, vanuit de vereniging van restauratie-architecten Gorduna, afgevaardigd  voor de studiedag Erfgoed & Herbestemming (8 september, Muziekstudio, deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen). 

Verschillende architecten schetsen er hun visie op herbestemming en erfgoed. Ze brengen een overzicht van de ruime mogelijkheden en verschillende benaderingswijzen. De studiedag wordt georganiseerd door Team Vlaams Bouwmeester en het agentschap Onroerend Erfgoed.

Inschrijven: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/agenda/studiedag-erfgoed-en-herbestemming/

 

loodswezen beschermd monument

Selectie Loodswezen Oostende

aNNo en B-architecten zijn door de Vlaamse overheid geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd voor het beschermde loodswezen van Oostende. Het beschermde gebouw beschikt over enkele unieke muurschilderingen van Roger Raveel. Verdere informatie over het gebouw kan je vinden op deze site.

To be continued....

 

 

ontwerpteam & directeur Blondé

hogere zeevaartschool presentatie definitief voorontwerp

Op woensdag 5 juli presenteerde het architectenteam - een tijdelijke vereniging bestaande uit Atelier Kempe Thill uit Rotterdam en aNNo architecten uit Gent - haar voorontwerp van het vernieuwbouwproject van de Hogere Zeevaartschool.  De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning wordt verwacht tegen eind 2017.

 

Foto vlnr Kapt. Patrick Blondé, algemeen directeur van de HZS, het architectenteam AKT & aNNo en Bart Keppens van PROBAM poseren voor de maquette van de vernieuwbouw.)

herenwoning en kantoren Gent

Herenwoning Gent nadert einde van de werken - UPDATE

Gemengd project voor wonen & werken (kantoor) in een waardevol historisch pand. Nieuw leven in de sous-sol, werken / ontvangen & vergaderen op de bel-etage, slapen op de eerste en tweede verdieping, atelier en werkplek op zolder. Sport in het bijgebouw. De historisch aanwezige negentiende eeuwse circulatie (o.a. majesteuze traphal en secundaire diensttrappen) vormen een nieuwe kapstok voor de verdeling van het diverse programma: wonen – werken – ontspannen. Projectpagina link

Groen geruite huis, Lily Van der Stokker (foto De Standaard 20.6.2015)

Project Aachen genommineerd voor PUBLICA AWARD 2017

De ontsluting & restauratie van de als monument beschermde bunkerlinie Batterij Aachen op het domein Raversysde te Oostende is genommineerd voor de publica award 2017 voor het behoud van het architecturale erfgoed!

Met de uitreiking van de Publica Awards wil men lovenswaardige overheidsprojecten valoriseren en in de schijnwerpers plaatsen, de publieke actoren en hun partners bekronen en de diversiteit en rijkdom van hun projecten onderstrepen. Een comité van experts uit de privé en de publieke sector zal een winnaar selecteren voor elke Publica Award. Tijdens de gala-avond, die op 18 mei plaats vindt en waar 250 gasten aanwezig zullen zijn, zal de publieksprijs gekozen worden door middel van elektronische stemming.

Bestaande toestand
bestaande toestand interieur
voorstelling exterieur
scenario school
scenario resto
scenario cyclocross
scenario mixeduse
omgevingsplan
langse snede_aanzicht
schema2
gevel noord
gevel Zuid
Dwarse snede
schema
3D snede
datails
methodiek

Douaneloods Essen Erfgoedpremie

Het dossier voor de restauratie van de beschermde douaneloods van Essen is door aNNo architecten afgerond & ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed in functie van toekenning

De verschillende partners (eigenaar AGB, coördinator Kempens Landschap en het Agentschap Onroerend Erfgoed) werkten afgelopen weken intensief samen met het ontwerpteam om het dossier af te ronden. Met de indiening van de aanvraag voor de erfgoedpremie is alvast een volgende gezet voor de herwaardering van dit imposant erfgoed.

Het station van Essen had vroeger een belangrijke functie als grenspost bij Nederland. Handelswaar en vee werd hier gecontroleerd, onder meer in de loods die bij het stationsgebouw werd gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw. Treinen reden de 2000 m2 grote loods binnen en werden overgeladen via de perrons. Dit fraaie gebouw in Vlaamse neo-renaissance stijl is sinds 2010 eigendom Autonoom Gemeentebedrijf van de gemeente Essen. Het bestuur van Essen wil de als monument beschermde loods restaureren en een nieuwe functie geven.

Sinds 2013 begeleidt Kempens Landschap het AGB in de zoektocht naar een passende functie voor het gebouw. 

Groen geruit huis, Raversyde. Beaufort 2016. Herbestemming Villa Bastien tot museaal infopunt. aNNo architecten ism kunstenaar Lilly Van der Stokke

Meesterproef 2017

Het Agentschap en de Vlaamse Bouwmeester lanceerden in september een oproep onder de titel ‘Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming’. 

12 dossiers werden ingediend, 6 geselecteerd door de jury om verder uit te werken. Dat zal gebeuren onder begeleiding van erfgoedconsulenten en projectregisseurs. Ir. architect Stijn Cools van aNNo arhcitecten is aangesteld als één van de projectregisseurs om de jonge ontwerpers te begeleiden in hun eerste stappen in het werkveld van herbestemming.

De volledige lijst met geselecteerde projecten en links vind je op de site van onroerend erfgoed en op de site van de Vlaams bouwmeester 

 

Leuven Herenhuis Goffaerts, beschermd monument, ontwerp Joris Helleputte

Herenhuis - Leuven

Renovatie en herwaardering van woning Goffaerts, naar ontwerp Joris Helleputte, te Leuven.

2017 is interessant gestart met de studie voor de herbestemming van het beschermde monument Goffaerts in hartje Leuven. Een unieke majesteuze herenwoning. Het studie- en onderzoekswerk voor een mooie en kwalitatieve herbestemming wordt momenteel door een team van architecten & interieurontwepers van aNNo uitgevoerd in nauwe samenwerking  & kruisbestuiving met de nieuwe eigenaars. Een pareltje in wording.

 

Imposante neogotische woning opgetrokken in 1895-1896 naar ontwerp van J. Helleputte in opdracht van Camille Goffaerts, bekend als mecenas van de Leuvense neogotische kunstgilde op het einde van de 19de eeuw. Tussen de koer links van de woning, en de grote tuin achteraan het perceel, lag het atelier van beeldhouwer Benoît Van Uytvanck, met wie Goffaerts geassocieerd was. In 1929 werd het atelier gesloopt in opdracht van toenmalig eigenaar Victor Parein - opvolger van Helleputte als voorzitter van de Belgische Boerenbond - om plaats te maken voor een uitbreiding van de woning naar ontwerp van de Brusselse architect A. Van huffel. In 1939 werd het pand gekocht door de zusters van Liefde, die er tot 1964 de docentenopleiding voor de Verpleegstersschool organiseerden en er heden nog verblijven.

Groot woonhuis in halfopen bebouwing, van twee bouwlagen en vier traveeën onder een complexe leien bedaking. Baksteenbouw met een hoge hardstenen plint met afzaat en horizontaal geleed door muurbanden in witte natuursteen en gesinterde baksteen. Afwisseling van lijstgevels met natuurstenen of houten kroonlijst en risalietvormige trapgevels met schouderstukken. Straat-, zij- en tuingevel worden verder gekenmerkt door kruis- en kloosterkozijnen onder tudorboogvormige ontlastingssystemen, steekboogvensters, Brugse traveeën, spaarvelden, muurankers en schouwvolumes met in hardsteen uitgewerkte dekstenen. De straatgevel bevat de rechthoekige deur in geprofileerde negblokomlijsting en verder kleurrijke accenten in de vorm van geel en groen geglazuurde tegels in de boogvelden en het chronogram ‘AO 1895’ in gesinterde bakstenen. In de zijgevel wijzen vier lancetvensters met verspringende dorpels op de positie van de traphal.

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Woning Goffaerts, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], 

tuinkamer & tuin, foto Barbara Joseph

Erfgoedprijs herenwoning Steen Damman te Gent

Het projecten herenwoning Steen Damman in het centrum van Gent is in de running voor de onroerend erfgoedprijs van het Vlaamse Gewest "Op zoek naar verborgen parels".

In totaal werden éénenveertig kandidaten geselecteerd voor de Onroerenderfgoedprijs 2017.

Wij duimen alvast op selectie voor de eindronde!

Klooster Meer aanvraag vergunning
Klooster Meer aanvraag vergunning

Klooster Meer aanvraag vergunning

De vergunningsaanvraag voor de herbestemming van het Klooster van Meer is na, een intensieve samenwerking met de lokale vzw Klooster Meer begin 2017 afgerond!

aNNo kijkt alvast uit naar de realisatie van herbestemming van dit bijzonder stukje erfgoed

 

“Het Klooster” en omgeving is een begrip in Meer. Een beschermd monument. Het is een oude schoolsite in het hart van het dorp die belangrijke functies vervulde en vervult, maar aan opwaardering toe is. Voor de vzw Klooster Meer is een kwaliteitsvolle restauratie van de als monument beschermde gebouwen de grootste prioriteit. Het creëren van kwalitatieve ruimtes voor het verenigingsleven en de dorpsgemeenschap is het uiteindelijk doel. De realisatie van een dorpsplein voor de vernigingen en de lokale bewoners.

 

Meer informatie over het project: www.kloostermeer.be

kortenberg werf

Werf project Kortenberg gestart!

De werf voor het renovatieproject van Villa Eiklenhof in Kortenberg zijn goed opgestart.

De volgende stappen in deze realisatie zijn: het herstel van de gevels, daken en schrijnwerk. Aansluitend wordt de nieuwe aanbouw aan de achterzijde gerealiseerd.


Benieuwd?: Projectpagina: link

 

plantentuin - kasteel

Opene Oproep Plantentuin Meise

Het team aNNo + Ura architecten is door de Vlaams Bouwmeester geselecteerd voor deelname aan de architectuurwedstrijd voor de plantentuin van Meise.

aNNo kijkt ernaar uit om komende werken intensief samen met Ura te zoeken naar een passend ontwerpvoorstel die de filosofie van de prestigieuze Plantentuin reflecteert.

To be continued....


Projectlink vlaams bouwmeester.

voormalige NMBS loods Kortrijk

aNNo geselecteerd voor NMBS loods Kortrijk

aNNo is door de stad Kortrijk geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd voor de voormalige NMBS loods in het stadsontwikkelingsproject Kortrijk Weide.

De stad Kortrijk wenst de oude NMBS goederen loods te renoveren en te herbestemmen op de site Kortrijk
Weide. De site Weide situeert zich ten westen van de historische stadskern, op loopafstand van de Grote
Markt en van het station. Binnen de site is de loods een bestaand en opvallend gegeven. Samen met de nieuwe niet - residentiele functies zoals een Centrum voor Volwassen Onderwijs, een incubator, het jeugdcentrum,
een fuifzaal, een zwembadcomplex, een evenementenplein en een ecologisch park wordt het een levendig en multifunctioneel stadsdeel.

 

Bij de renovatie en de inrichting van het gebouw zal rekening gehouden worden met de architecturale en
ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw. De industriële uitstraling van de sheddaken en de stalen
vakwerkstructuur worden behouden. De vele laaddeuren en de laadkade worden gebruikt
om een relatie te leggen tussen de activiteiten in het gebouw, het evenementenplein en de spoorwegtuin.
De loods is nu al voor een deel in gebruik door Tranzit, het jeugdcentrum. Aansluitend is er een gedeelte
bestemd voor een indoor oefenruimte voor Urban Sports. In het overige gedeelte wordt een incubator met
test- en democentrum voorzien.
Het samengaan van een professionele uitstraling van een bedrijfssite, gecombineerd met de look en feel van
de jongerencultuur binnen een bestaand gebouw vormt een bijzondere uitdaging van het ontwerp.
Leopoldskazerne Gent

Leopoldskazerne Gent

aNNo maakt deel uit van het team dat geselecteerd is voor de wedstrijd voor de herbestemming van de Leopoldskazerne te Gent!

Ons team van restauratie-architecten kijkt alvast uit naar de samenwerking onder leiding van Willemen Groep met Gentse projectarchitecten Achetergael & Nu Architectuuratelier. Verder is het team versterkt met PROAP, D2S en TPF Engineering.

 

wintercircus beschermd stadszicht

Wintercircus - bouwvergunning!

De bouwvergunning voor de herbestemming van wintercircus Mahy is afgeleverd!

Hiermee is de volgende stap gezet in de herbestemming van een kenmerkend gebouw in het centrum van Gent. Het middenplein wordt een echt overdekt plein waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Onder dit plein wordt een nieuwe concertzaal gebouw. Op de vierde verdieping komt een restaurant met een groot dakterras. Verder komen er kantoren & expo-ruimtes. 

 

Opdrachtgever: sogent

Architect:  Atelier Kempe Thill ism aNNo architecten

lazio regione sabina
lazio regione sabina

aNNo in Italia!

aNNo architecten participeert in het europees project voor de "RECOVERY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE OLD TOWNS OF SABINA in LAZIO, ITALY".

Het project wordt uitgevoerd onder onder leiding van de Italiaanse architecten Bozza en Spagnoli. aNNo geeft specifieke input op de methodes rond erfgoedwaardering en duurzame monumentenzorg. De aspecten rond energetische duurzaamheid worden opgevolgd door RE-Zero en sociale duurzaamheid door Architectural Barriers.

Een eerste luik omvat het onderzoek en de analyse van de geslecteerde dorpscentra met het oog op de ontwikkeling van een visie voor "duurzaam herstel". In een tweede deel wordt een tool ontwikkeld ter ondersteuning van de gemeentebesturen bij de beoordeling van stedelijke ontwikkelingsprojecten.

Avanti!

symforosastraat

Erfgoedpremie Begijnhof Lier

Minister-president Geert Bourgeois, tevens Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 2.198.000 euro toe voor de restauratie van het begijnhof in de Symforosastraat in Lier.

De begijnhofwoningen worden gerestaureerd en krijgen een hedendaagse uitbreiding. De restauratie kadert binnen het grote masterplan voor de restauratie en ontwikkeling van het begijnhof. Via enkele zorgvuldig gedoseerd architectuur-interventies worden de bestaande woningen (monumenten) omgevormd naar aangename sociale gezinswoningen waarbij architecturale kwaliteit en restauratie van patrimoniale bouwonderdelen hand-in-hand samengaan.

 

Opdrachtgevers OCMW Lier en Kerkfabriek Sint-Gummarus

In samenwerking met Studio Roma
Stabiliteit Triconsult
Technieken Tecon
Materiaaltechnisch vooronderzoek door Johan Grootaers

woonhuis in natuursteen
schuur

Studie voor Monnikenhof Vilvoorde

Het nieuwe schooljaar is gestart met de studie voor de restauratie & herbestemming van het beschermde monument Monnikkenhof te Vilvoorde. Een unieke majesteuze hoeve, teruggaand tot de 13de eeuw, op een groene locatie. De eigenaars kunnen dankzij het agentschap onroerend erfgoed rekenen op een subsidie voor het studie- en onderzoekswerk dat door het team van aNNo wordt uitgevoerd, 

"Monnik(en)hof, stichting van de abdij van Ter Kameren op gronden die in 1230 geschonken werden door de hertog van Brabant. Hoewel de stichting teruggaat tot de dertiende eeuw, klimmen de huidige gebouwen grotendeels op tot de achttiende eeuw, vermoedelijk tot 1720, zie deurimposten in de woning. Ze vormen nog steeds een monumentale en beeldbepalende inplanting ten noordoosten van de kerk, hoewel de oorspronkelijke omgrachting thans gedeeltelijk verdwenen is. Het Monnikhof werd beschermd als monument bij BVE van 22 september 1982. Bijkomend beschermd als dorpsgezicht samen met de onmiddellijke omgeving met inbegrip van de Steenblockhoeve bij BVE van dezelfde datum.

Kaderend in de ontginning van Houtem door de abdij van Ter Kameren, zie gehuchtsinleiding, werd het Monnikhof opgericht in de dertiende eeuw als "grangia nova"; de benaming verwijst trouwens duidelijk naar de eerste ontginningsperiode door lekenbroeders.

Het kaartboek van Ter Kameren van 1719 toont ons het Monnikhof als een vrij omvangrijke semi-gesloten hoeve, die afgaande op de kleuraanduidingen van de kaart, op dat ogenblik nog overwegend uit hout en leem bestond. Afgaande op het jaartal 1720 op de deurimposten van de woning, moet deze vermoedelijk kort nadien versteend zijn, naderhand gevolgd door de verstening van de aanhorigheden en de verdere uitbreiding."

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

 

 

opening kleuterklassen

officiële opening kleuterklassen IVG

Op vrijdag 28 augustus om 19u30 was het zo ver…

Na een jaar voorbereidend werk heeft mevrouw Elke Decruyenaere, de Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, de nieuwe kleuterklassen plechtig geopend.

De ombouw van de oude turnzaal naar een nieuw kleuterblok kon worden gerealiseerd mede dankzij de subsidiëring van de overheid en dit wegens de uitbreiding van de capaciteit van de kleuterafdeling.   

Bovendien werden, door de participatie van leerkrachten, ouders en leerlingen van de IVG-School, tijdens de zomervakantie een groene strook en een bijkomend terras aangelegd. De eerste fase van vergroening is een feit!

 

Stad Antwerpen - restauratiepool

Restauratie beschermde gebouwen Antwerpen

aNNo architecten is voor de tweede maal op rij geselecteerd voor de restauratiepool van de stad Antwerpen. Deze verzameling van geselecteerde bedrijven wordt uitgekozen om restauratieprojecten van de stad in de toekomst uit te voeren. De hernieuwde aanstelling loopt voor een periode van 3 jaar.

Via deze formiule heeft het team van restauratie-architecten van aNNo reeds de herwaardering van kasteel Middelheim & het paviljoen van Braem in het Middelheimpark uitgewerkt in samenwerking met de patrimonium diensten van de stad Antwerpen.

Essen douaneloods

Laureaat Douaneloods Essen

aNNo is als laureaat aangeduid door het AGB Essen voor de restauratie & herbestemming van de voormalige Douanleoverslagloods, beschermd als monument.

De oude stationsloods in Essen staat al geruime tijd leeg. De monumentale loods werd in het begin van de twintigste eeuw gebouwd in Vlaamse neorenaissancestijl en heeft een oppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter. De gemeente wil de hele site van 4,5 hectare graag nieuw leven inblazen. Hierbij wordt ze begeleid door landschapsvereniging Kempens Landschap.

ieper

aNNo geslecteerd voor wedstrijd Proosdijzaal Ieper

aNNo is één van de drie geslecteerde architectenbureaus voor onderzoek naar een nieuwe onstluiting van de Proosdijzaal van de Sint-Maartenskathedraal van Ieper.

 

De Proosdijzaal bevindt zich op de eerste verdieping boven de grote Sacristie van de Sint-Maartenskathedraal, beschermd als monument. Deze zaal is momenteel enkel toegankelijk via één binnentrap (gelegen tegen de gabaritgevel van de Sint- Maartenskathedraal). Vooraleer de Proosdijzaal een nieuwe publieke functie te kunnen aanmeten is een nieuwe ontsluiting noodzakelijk. De opdracht van de wedstrijd is het onderzoeken, vormgeven en op interessante wijze inpassen van deze nieuwe toegang binnen de historisch waardevolle site van de kathedraal en het naastliggende Lapidarium.

 

Achtergevel 1933 (archief AAM)
voorgevel (foto HZS)
bestaande toestand
sloop storende verbouwingen
reconstructie
herstel monument
3D voorgevel
3D westzijde
Plan overzicht site
concept
3D snede
Dwarsdoorsnede
gevel oostkant
gevel westkant
Langsdoorsnede

Hogere zeevaartschool Antwerpen - Laureaat

Het team aNNo architecten & Atelier Kempe Thill winnen de internationale architectuurwedstrijd voor de restauratie en uitbreiding van de hogere zeevaartschool na beoordeling door de jury van 35 inzendingen.

Het als monument beschermde modernistische gebouw, architecten Van Kriekinge, wordt gerestaureerd naar zijn oorspronkelijke toestand (5000m²). Daarnaast wordt een transparante nieuwbouw gerealiseerd (10000m²) voor de huisvesting van labo-gebouwen, techniekruimtes en simulatoren.


(foto´s: archief Van Kriekinge)

Postkaart

Selectie Hogere Zeevaartschool Antwerpen

Het team aNNo architecten & Atelier Kempe Thill (NL) is geselecteerd voor de tweede rond van de wedstrijd voor de restauratie en uitbreiding van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen.

De hogeschool is gevestigd in een beschermd monument uit het interbellum, gelegen ten noorden van de Royerssluis in het Antwerpse havengebied.

Beide teams kijken alvast uit naar de uitwerking van deze uitermate boeiende architectuuropdracht die de internationale uitstraling van de school verder kan ondersteunen. Wordt vervolgd....

http://www.hzs.be/nl/ontdek-alles-over-hzs/schoolgebouw

nieuwsblad 30/06/2014, fvv
nieuwsblad 30/06/2014, fvv

Verleden wordt niet vergeten in Wijkpark De Porre

Onder grote belangstelling werd zaterdag het nieuwe wijkpark De Porre geopend. Het park werd aangelegd op de plek waar van 1907 tot 1980 een grote textielfabriek stond. De fabriek was het kloppend hart van die wijk. Het park van ruim 10.000 vierkante meter is via drie toegangen te bereiken is. Het moet een echte ontmoetingsplek worden. Aan de muren hangen foto’s van oud-werknemers, met getuigenissen. In een prachtig boek van David Slosse, met foto’s van Brecht Van Maele, werden verhalen van acht oud-werknemers gebundeld.De combinatie van groen, water, sportvelden en industrieel erfgoed werkt. De koeltoren, de zeldzame stoomturbine in een glazen kooi, bakstenen fabrieksmuren: de herinneringen aan de fabriek zijn tastbaar.

bron: nieuwsblad, 30/06/201, kvk

ma. 01.12.2014
6u

aNNo geeft erfgoedcollege!

aNNo architecten geeft dinsdag 11 maart een lezing aan de universiteit van Hasselt in kader van het vak ´erfgoedzorg´ .

aNNo behandelt tijdens het college uitvoerig het thema "architectuurontwerp en historische gebouwen" aan de hand van eigen onderzoek & projecten.

bestaande site
bestaande site
bestaande site
maquette inplanting
overzichtplan
omgeving
onderzoek vormgeving nieuwe tunnel
manschappen - snede
manschappen - gevel
manschapsverblijven - onderzoek interieur
onderzoek scenografie
westelijke observatiebunker - plan
westelijke observatiebunker - snede
westelijke observatiebunker - oostgevel
oostelijke observatiebunker - plan
Geschutsstelling - plan
Geschutstelling - plan kelders
Schuilbunker - plan
Mozartbunker - snede
loopgraaf WOII - plan
onderzoek profielsnedes tunnel

Laureaat Museum Raverszijde - batterij Aachen

aNNo architecten uit Gent is als winnaar aangewezen van de wedstrijd voor de restauratie en vernieuwde scenografie van de Duitse Kustbatterij Aachen uit WOI op het domein Raverszijde te Oostende. Het “Domein Raversijde” met het “Memoriaal Prins Karel”, de militaire site van beide Wereldoorlogen en archeologische site zijn als waardevol erfgoed opgenomen in de inventaris bouwen door de eeuwen heen. Aanvullend zijn bepaalde delen beschermd als monument, of als belangrijk landschappelijke entiteit geconserveerd (duinengebied). De Duitse kustbatterij uit WOI, bestaande uit twee observatiebunkers en vier geschutstellingen is de énige nog resterende complete Duitse kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog.

Het winnende ontwerp van aNNo voorziet in nieuw bezoekersparcours dat deze waardevolle elementen verbindt en versterkt. Het nieuwe parcours creëert een spanningsboog door achtereenvolgens verschillende emoties en gevoelens op te wekken (decompressie, informatie, reflectie & beleving). Belangrijkste ingreep voor de batterij Aachen is het aantakken van het bestaande parcours op een nieuw duinenparcours zodat de beleving van de unieke WOI batterij kan worden versterkt. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de landschappelijke integratie en wordt een integrale toegankelijkheid nagestreefd. De nog aanwezige bunkers worden geconserveerd, en ontsloten voor het publiek.