Informatie over onze onderneming.

Naam: aNNo architecten

Juridische vorm:  BVBA

Adres van het bureau:  Forelstraat 55b

Telefoon:  +32 (0)9 329 46 98

E-mail: hello@annoarchitecten.be

Website:  www.annoarchitecten.be

Ondernemingsnummer: BE 0898.278.693

Professionele titel(s): architect (restauratie-architect)

Land van toekenning van de titel: België

Beroepsorganisatie: stamnummer B100079 op het register bij de orde van architecten, raad Oost Vlaanderen. Tramstraat te Zwijnaarde. Contactgegevens via deze link.

aNNo architecten is onderworpen aan de gedragscode of deontologische code van de Orde van de architecten. Deze is beschikbaar op de website www.architect.be.

Algemene voorwaarden

Alle werkzaamheden worden verricht conform de algemene voorwaarden vande Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging, die u hieronder kan downloaden (taal: nederlands) https://www.ie-net.be/content/algemene-voorwaarden-en-bijzondere-voorwaarden. Op de overeenkomsten met aNNo architecten bvba is het Belgisch recht van toepassing, rechtbanken van regio Gent.

Ereloon voor de opdracht van het Bouwproject

We hanteren meerdere methodes in functie van de opdracht. Bij de contractbespreking maken we samen een keuze. Op basis van de kostprijs en de complexiteit van uw project wordt het ereloon berekend volgens de richtlijnen van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV). Deze ereloon berekeningen kunt u vinden op https://www.ie-net.be/content/algemene-voorwaarden-en-bijzondere-voorwaarden

Diensten

Zie http://www.annoarchitecten.be/dienstverlening

Samenwerking met andere partners: is per project bespreekbaar of uit te drukken.

Verzekering

aNNo beschikt over een verzkeringspolis beroepsaansprakelijkheid bij maatschappij Protect NV te Brussel. Polisnummer 00/A.10580. Protect nv verzekeringsmaatschappij met adres te 1080 Brussel, Jetse steenweg 221, Tel (+32) 2 411 41 14 | Fax (+32) 2 411 19 29 | info@protect.be. De geografische dekking van de verzekering omvat de BENELUX en is naar andere EU-landen op verzoek uitbreidbaar.

Termijn

Adviezen worden gegeven binnen een periode van 30 dagen na het eerste onderhoud of plaatsbezoek. Andere diensten worden per fase en voor het totale Bouwproject in de Architectuurovereenkomst in onderling overleg bepaald. De Algemene Voorwaarden bevatten de gevallen waarin het contract kan beëindigd worden. Indien u het contract dat we hebben afgesloten, wil herroepen, kan dit binnen een periode van 14 dagen via e-mail. In dergelijk geval zullen wij eventuele betalingen voor het opstarten van de opdracht of pro rata de geleverde diensten terugstorten.

Privacy statement

aNNo architecten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van aNNo architecten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan aNNo architecten verstrekt. aNNo architecten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 -  Uw voor- en achternaam

-  Uw adresgegevens

-  Uw telefoonnummer

-  Uw e-mailadres

-  Uw IP-adres

 WAAROM aNNo architecten GEGEVENS NODIG HEEFT

aNNo architecten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan aNNo architecten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening op vlak van architectuur.

HOE LANG aNNo architecten GEGEVENS BEWAART

aNNo architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

aNNo architecten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK / GOOGLE ANALYTICS

Op de website van aNNo architecten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. aNNo architecten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

aNNo architecten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van aNNo architecten bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan aNNo architecten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. aNNo architecten heeft hier geen invloed op. aNNo architecten heeft Google geen toestemming gegeven om via aNNo architecten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@annoarchitecten.be. aNNo architecten zal zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

aNNo architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van aNNo architecten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door aNNo architecten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met aNNo architecten op via hello@annoarchitecten.be