hogere zeevaartschool Antwerpen

hogere zeevaartschool uit de startblokken

Tijdens haar keynote speech op de 111de Naamgevingsceremonie van de Hogere Zeevaartschool maakte Hilde Crevits, vice-ministerpresident van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, bekend dat 10 miljoen euro subsidie wordt vrijgemaakt voor het innovatieve vernieuwbouwproject. De overige 15 miljoen wordt extern gefinancierd.

Het project voor de renovatie & uitbreiding van het beschermde monument is een ontwerp van Atelier Kempe Thill uit Rotterdam en aNNo architecten uit Gent. Door deze beslissing starten de architecten met de opmaak van de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning (fase 3) en het uitvoeringsdossier (fase 4). Start van de werken wordt verwacht in augustus 2018.

http://www.annoarchitecten.be/projecten/restauratie/hogere-zeevaartschool-antwerpen

 

projectteam ring antwerpen

'De Ring van Antwerpen'

aNNo architecten maakt als adviserend consultant deel uit van het consortium BUUR+Latz+Greisch+S333, dat is aangesteld voor segment Noord van de Ring van Antwerpen. aNNo zal het consortium adviseren vanuit haar expertise met erfgoed, die in dit stadsdeel specifiek aanwezig is (o.a. zeevaartschool, noordkasteel, etc.).

De prestigieuze ontwerpwedstrijd ‘Over De Ring’, georganiseerd door de Antwerpse overkappingsintendant, de stad, het gewest en de actiegroepen, selecteerde vijf ontwerpteams om in de komende acht maanden na te denken over de overkappingsmogelijkheden voor vijf verschillende segmenten van de Ring. Samen met de bewoners van elk segment zal nu gezocht worden naar pilootprojecten en een lange termijn visie op hoe de overkapping van de ringweg de meeste meerwaarde kan betekenen voor de omliggende wijken en stadsdelen. Het team van BUUR, Latz, Greisch en S333 eindigde op de eerste plaats en kreeg het segment noord toebedeeld

Het ontwerpteam van BUUR (stedenbouw en mobiliteit), Latz (landschapsontwerp), Greisch (bouwkundig ingenieur) en S333 (architectuur) wordt bijgestaan door een keur van deskundigen met Levuur (participatie), Treecompany (online communicatie), Proflow (procesmanagement), 3E (energie), eld (vastgoed) en aNNo (erfgoed). Samen met lokale actoren en de hele buurt willen we tegen mei 2018 een breed gesteunde visie ontwikkelen voor het segment Noord.

Essen douaneloods

Erfgoedpremie Douaneloods Essen toegekend!

Restauratiedossier van aNNo architecten inhoudelijk goedgekeurd. Bijna 3,5 miljoen euro aan erfgoedpremie.

Projectcoördinator Kempens Landschap en het AGB Essen zijn verheugd met deze nieuwe stap in de herbestemming van dit unieke erfgoed.

Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen verduidelijkt: “Kempens Landschap en de gemeente Essen hebben eigenlijk van meet af aan op twee sporen gewerkt. Eerst en vooral stelden we het architectenbureau aNNo uit Gent aan om de restauratie van de loods voor te bereiden. Anderzijds lanceerden we in 2015 ook een eerste partneroproep. De diverse reacties die we nav die oproep kregen, inspireerden ons om de loods een industrieel-ambachtelijke functie te geven”.

Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen, popelt om te starten met de werken: “De douaneloods en zijn omgeving vormt een blinde vlek in het hart van onze gemeente en we willen de site opnieuw doen opbloeien. Dankzij de erfgoedpremie kunnen we hier nu werk van maken. We zijn minister Bourgeois dankbaar en zijn verheugd dat ook de Vlaamse overheid mee haar schouders onder dit project zet. Dit alles hebben we ook te danken aan de ondersteuning en begeleiding van Kempens Landschap.

De werken zullen tijdens het eerste trimester van 2018 van start gaan

Groen geruite huis, Lily Van der Stokker (foto De Standaard 20.6.2015)

Erfgoed & Herbestemming studiedag

aNNo architecten is als slotspreker uitgenodigd voor de studiedag Erfgoed & Herbestemming (8 september, Muziekstudio, deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen). 

Verschillende architecten schetsen er hun visie op herbestemming en erfgoed. Ze brengen een overzicht van de ruime mogelijkheden en verschillende benaderingswijzen. De studiedag wordt georganiseerd door Team Vlaams Bouwmeester en het agentschap Onroerend Erfgoed.

Inschrijven: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/agenda/studiedag-erfgoed-en-herbestemming/

 

Oudere nieuwsberichten