design museum gent

aNNo on shortlist Design Museum gent

aNNo architecten, Felt architecten & Monadnock shortlisted for the Open Oproep 003601 door de Vlaamse bouwmeester en Gentse stadsbouwmeester.

Het ganse team is alvast zeer verheugd met de selectie.

https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo3601-gent-design-museum

gravensteen gent, flandria illustrata 1641

Selectie Gravensteen Gent

Het team aNNo architecten, architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche, project 88888, Atelier Arne Deruyter (DALTA bvba), Exponanza zijn door de Vlaamse en Gentse Bouwmeesters geslecteerd voor de prestigieuze architectuurwedstrijd (open oproep) voor het Gravensteen van Gent.

De wedstrijd focust op een nieuwe bezoekersinfrastructuur, specifieke architecturale ingrepen en de omgevingsaanleg om de kwaliteit van de toeristische beleving te versterken, en voor de restauratie van een aantal ruimtes in het Gravensteen.

Het ganse team is vereerd met deze selectie, en kijkt uit naar de inspirerende ontwerpwedstrijd in de komende weken.

voorgevel bij start werken
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
foto barbara joseph renovatie
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
nieuwe keuken - sous-sol
bovenaanzicht maquette
bovenaanzicht maquette_2
001
002
003
foto barbara joseph renovatie
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
renovatie interieur en exterieur monument
004
005
006
007
008
renovatie interieur en exterieur monument
pool house VOOR renovatie
pool house
foto barbara joseph renovatie
detail pool house

Huis Minard op Archdaily

Publicatie renovatie van herenhuis Minard op archdaily.

https://www.archdaily.com/905459/house-minard-ghent-anno-architects

Realisatie aNNo architecten (restauratie, renovatie & interieur)

Kasteel Robiano Tervuren, beschermd monument

High-end interieurrenovatie Kasteel Robiano

De opdracht voor de complete restauratie en opwaardering van het interieur van kasteel Robiano in Tervuren is toegekend aan aNNo architecten.

Samen met Probam (projectmanagement), Ingenium (technieken) en Util (stabiliteit) worden in de komende maanden de plannen uitgewerkt. Start van de werken is voorzien in de loop van 2019.

Projectbudget: 8M, ex btw

beschermde vierkantshoeve

Bree-Eik Lennik herbestemming

aNNo architecten is vereerd met de opdracht voor de herbestemming van de mooiste & grootste hoeve van het Pajottenland. Samen met een interdisciplinair studieteam (landschapsarchitecten, biologen, experts universiteit,...) wordt in de komende maanden in nauw overleg met het agentschap onroerend erfgoed, VLM en agentschap voor landbouw & visserij de bijzonder herbestemming naar een gemengd biologische landbouwbedrijf (akkerbouw, vergeten granen) en kenniscentrum uitgewerkt.

Bree-eik is als hoeve reeds vermeld sedert 1406, en alsdan in het bezit van de familie van Heetvelde, nadien door vererving eigendom van de familie de Mol: in 1680 verworven door L.J. de Pape wordt het goed in 1837 verkocht door diens nakomelingen aan J.B. 't Serstevens, wiens familie het nog bezit. Heden is het een enorme gesloten hoeve met witgekalkte gebouwen van baksteen uit de 18de en 19de eeuw gegroepeerd rondom twee geplaveide binnenplaatsen; belangwekkend omwille van het omvangrijk volume, zeer mooi gelegen te midden van uitgestrekte akkers.

Een nieuwe inspirerende toekomst, als modelhoeve, geworteld op de fundamenten van deze historisch markante hoeve.

Oudere nieuwsberichten