projectteam ring antwerpen

'De Ring van Antwerpen'

aNNo architecten maakt als adviserend consultant deel uit van het consortium BUUR+Latz+Greisch+S333, dat is aangesteld voor segment Noord van de Ring van Antwerpen. aNNo zal het consortium adviseren vanuit haar expertise met erfgoed, die in dit stadsdeel specifiek aanwezig is (o.a. zeevaartschool, noordkasteel, etc.).

De prestigieuze ontwerpwedstrijd ‘Over De Ring’, georganiseerd door de Antwerpse overkappingsintendant, de stad, het gewest en de actiegroepen, selecteerde vijf ontwerpteams om in de komende acht maanden na te denken over de overkappingsmogelijkheden voor vijf verschillende segmenten van de Ring. Samen met de bewoners van elk segment zal nu gezocht worden naar pilootprojecten en een lange termijn visie op hoe de overkapping van de ringweg de meeste meerwaarde kan betekenen voor de omliggende wijken en stadsdelen. Het team van BUUR, Latz, Greisch en S333 eindigde op de eerste plaats en kreeg het segment noord toebedeeld

Het ontwerpteam van BUUR (stedenbouw en mobiliteit), Latz (landschapsontwerp), Greisch (bouwkundig ingenieur) en S333 (architectuur) wordt bijgestaan door een keur van deskundigen met Levuur (participatie), Treecompany (online communicatie), Proflow (procesmanagement), 3E (energie), eld (vastgoed) en aNNo (erfgoed). Samen met lokale actoren en de hele buurt willen we tegen mei 2018 een breed gesteunde visie ontwikkelen voor het segment Noord.

Essen douaneloods

Erfgoedpremie Douaneloods Essen toegekend!

Restauratiedossier van aNNo architecten inhoudelijk goedgekeurd. Bijna 3,5 miljoen euro aan erfgoedpremie.

Projectcoördinator Kempens Landschap en het AGB Essen zijn verheugd met deze nieuwe stap in de herbestemming van dit unieke erfgoed.

Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen verduidelijkt: “Kempens Landschap en de gemeente Essen hebben eigenlijk van meet af aan op twee sporen gewerkt. Eerst en vooral stelden we het architectenbureau aNNo uit Gent aan om de restauratie van de loods voor te bereiden. Anderzijds lanceerden we in 2015 ook een eerste partneroproep. De diverse reacties die we nav die oproep kregen, inspireerden ons om de loods een industrieel-ambachtelijke functie te geven”.

Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen, popelt om te starten met de werken: “De douaneloods en zijn omgeving vormt een blinde vlek in het hart van onze gemeente en we willen de site opnieuw doen opbloeien. Dankzij de erfgoedpremie kunnen we hier nu werk van maken. We zijn minister Bourgeois dankbaar en zijn verheugd dat ook de Vlaamse overheid mee haar schouders onder dit project zet. Dit alles hebben we ook te danken aan de ondersteuning en begeleiding van Kempens Landschap.

De werken zullen tijdens het eerste trimester van 2018 van start gaan

Groen geruite huis, Lily Van der Stokker (foto De Standaard 20.6.2015)

Erfgoed & Herbestemming studiedag

aNNo architecten is als slotspreker uitgenodigd voor de studiedag Erfgoed & Herbestemming (8 september, Muziekstudio, deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen). 

Verschillende architecten schetsen er hun visie op herbestemming en erfgoed. Ze brengen een overzicht van de ruime mogelijkheden en verschillende benaderingswijzen. De studiedag wordt georganiseerd door Team Vlaams Bouwmeester en het agentschap Onroerend Erfgoed.

Inschrijven: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/agenda/studiedag-erfgoed-en-herbestemming/

 

Oud Schepenhuis & Oud Stadhuis
monumenten Maldegem

Oud Schepenhuis en Oud stadhuis Maldegem

Augustus is goed gestart met het ontwerpend onderzoek voor de herbestemming van een uniek erfgoedgeheel in centrum van Maldegem. De beschermde monumenten Oud Schepenhuis en Oud stadhuis vormen het kader voor een dorpskernversterkend project op inspirerende initiatief van een private eigenaar.

Het Schepenhuis werd in 1930 bijna volledig herbouwd. Het aanpalende Oud Stadhuis werd in 1653 gebouwd als conciërgerie en herberg met raadzaal voor het schepenhuis. Het Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis werden in 2004 beschermd als monument en ook opgenomen in het beschermd stads- en dorpsgezicht.

De eigenaar & team aNNo verwachten de ontwerp resultaten van de herbestemmingsstudie tegen eind 2017 te kunnen voorleggen.

loodswezen beschermd monument

Selectie Loodswezen Oostende

aNNo en B-architecten zijn door de Vlaamse overheid geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd voor het beschermde loodswezen van Oostende. Het beschermde gebouw beschikt over enkele unieke muurschilderingen van Roger Raveel. Verdere informatie over het gebouw kan je vinden op deze site.

To be continued....

 

 

Oudere nieuwsberichten